Onko määräaikaisella työntekijällä etusija vakinaistamisessa?

Minulla on ollut muutama määräaikainen työsopimus, joiden perusteena on aina ollut sijaisuus. Talossa on myös muita määräaikaisissa työsuhteissa olevia työntekijöitä. Eräs määräaikaisessa työsuhteessa oleva vakinaistettiin, vaikka minä olen ollut talossa kauemmin. Minulle ei tätä paikkaa tarjottu. Voiko työnantaja menetellä näin?

Lain mukaan työnantajan tulee tarjota muuta työtä irtisanomisuhan alla olevalle työntekijälle. Tämä velvoite koskee toistaiseksi voimassa olevassa työsuhteessa olevia. Lain mukaan työnantajalla ei ole velvollisuutta tarjota avautuvia tehtäviä määräaikaiselle työntekijälle.

Määräaikaisen työsuhteen päättymisen jälkeen työnantajalla ei ole velvollisuuksia työntekijää kohtaan. Tämä tarkoittaa sitä, että työnantaja ei ole velvollinen tarjoamaan työtä määräaikaisen työsuhteen päättymisen jälkeen.

Laki ei siis velvoita tarjoamaan työtä määräaikaiselle työntekijälle. Tämä myös tarkoittaa sitä, ettei laki luo etusijaa kauemmin talossa olleelle.