Ohjeet toisen liiton työtaisteluun

Jytyn jäsenet eivät tee toisen ammattiliiton ilmoittaman työtaistelun piiriin kuuluvien jäsenten töitä. Jytyläiset menevät normaalisti töihin ja tekevät ainoastaan omat työnsä ja työtehtävänsä.

Jytyläiset eivät paikkaa muiden lakossa olevien työntekijöiden töitä muuttamalla työvuorojaan, tekemällä ylitöitä tai kiristämällä työtahtia. Tästä periaatteesta on sovittu yhteisesti ammattiyhdistysliikkeen kesken. Lisäksi on muistettava, että vuoronvaihtoon ja ylityön tekemiseen vaaditaan aina työntekijän suostumus.