Ohjeet toisen liiton työtaisteluun

Ammattiliitto Jytyn jäsenet eivät tee toisen ammattiliiton työtaistelun piiriin kuuluvien jäsenten töitä. Jytyläiset menevät normaalisti töihin ja tekevät ainoastaan omat työnsä ja työtehtävänsä.

Jytyn jäsenet eivät paikkaa muiden töitä muuttamalla työvuorojaan, tekemällä ylitöitä tai kiristämällä työtahtia. Tästä periaatteesta on sovittu yhteisesti ammattiyhdistysliikkeen kesken.

Lisäksi on muistettava, että vuoronvaihtoon ja ylityön tekemiseen vaaditaan aina työntekijän suostumus.

Huom. Jytyn jäsenet saavat tapauskohtaisesti lakkoavustusta muiden liittojen työtaisteluun osallistumisesta. Näistä tiedotetaan erikseen Jytyn nettisivuilla.