Mitkä ovat perusteita määräaikaiselle työsopimukselle?

Olen ollut 1,5 vuotta yhtäjaksoisesti määräaikaisessa työsuhteessa ilman katkoksia. Määräaikaisuuksien perusteina ovat olleet perhevapaan sijaisuus, työloman sijaisuus sekä sairauslomat. Ovatko nämä riittäviä perusteita määräaikaiselle työsopimukselle? Entä onko kyseessä määräaikaisten työsopimusten ketjuttaminen?

Työsopimuslain mukaan määräaikaiseen työsopimukseen tulee olla perusteltu syy, joita ovat esimerkiksi sijaisuus, työn kausiluontoisuus, ruuhkahuippu tai projekti. Se, että peruste paperilla täyttyy, ei riitä, vaan perusteen pitää olla myös tosiasiallisesti olemassa. Näin ollen kannattaa selvittää, että onhan peruste tosiasiassa näin. Jos peruste on oikeasti olemassa, silloin määräaikainen työsopimus on laillinen.

Poikkeuksellisesti pitkissä määräaikaisissa työsopimuksissa voi muodostua pysyvä työvoiman tarve, jota kutsutaan puhekielessä ketjuttamiseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka peruste olisi laillinen, työsopimus pitää muuttaa toistaiseksi voimassa olevaksi, kun kyseisessä tehtävässä muodostuu pysyvä työvoiman tarve.

1,5 vuotta ei vielä täytä pysyvän työvoiman tarvetta, joten määräaikainen työsopimus on laillinen eikä kyseessä ole ketjuttaminen.