Mitä tarkoittaa kuulemistilaisuus?

Minut on kutsuttu työsuhteeni päättymistä koskevaan kuulemistilaisuuteen. Mitä minun pitää ottaa huomioon ja mitä kuulemistilaisuus tarkoittaa?

Jos työnantaja irtisanoo työsuhteen henkilökohtaisella perusteella tai purkaa työsuhteen erittäin painavasta syystä, työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Sama koskee myös työsuhteen purkua koeajalla.

Kuulemistilaisuus on järjestettävä ennen kuin työnantaja irtisanoo tai purkaa työsuhteen. Kuulemistilaisuudessa työnantajan on yksilöitävä päättämisen syyt.

Kuulemisvelvoite edellyttää sitä, että työntekijällä on riittävä mahdollisuus varautua tilaisuuteen. Työntekijälle pitää etukäteen kertoa, että kyseessä on työsuhteen päättymiseen liittyvä kuulemistilaisuus. Myös työntekijälle on varattava riittävästi aikaa valmistautua tilaisuuteen. Lain edellyttämä kuulemisvelvoite ei täyty, jos työntekijä yhtäkkiä pyydetään esimiehen luokse ”juttelemaan”.

Kuitenkin laissa säädetään, että työntekijälle on varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Laki siis edellyttää, että työntekijällä on mahdollisuus tulla kuulluksi. Ellei työntekijä halua tulla kuulluksi tai työntekijä ei saavu kuulemistilaisuuteen, työsuhteen päättäminen on mahdollista ilman kuulemista.

Avustajan käyttäminen kuulemistilaisuudessa on laissa turvattu oikeus. Jos saa kutsun kuulemistilaisuuteen, siihen kannattaa mennä ja ottaa mukaan avustaja, joka voi olla esimerkiksi Jytyn luottamusmies tai työkaveri.

Siirry takaisin usein kysyttyä työsuhteessa