Milloin palkka pitää maksaa työsuhteen päättyessä?

Työsuhteeni nykyisellä työnantajalla on päättymässä. Työsopimuksessani lukee, että palkka maksetaan työsuhteen aikana kuun 15. päivä. Työsopimuksessani ei lue mitään muuta palkanmaksusta. Kun työsuhteeni päättyy, milloin minulle tulee maksaa ns. lopputili?

Lain mukaan työsuhteen päättyessä päättyy myös palkanmaksukausi. On hyvä muistaa, että palkanmaksukausi työsuhteen aikana ja palkanmaksukausi työsuhteen päättyessä ovat kaksi eri asiaa, ja jollei työsopimuksessa tai työehtosopimuksessa ole erikseen sovittu palkanmaksukaudesta työsuhteen päättyessä, ns. lopputili pitää maksaa työsuhteen viimeinen päivä.

Lopputilistä on usein sovittu toisin työsopimuksella tai työehtosopimuksella, joten nämä kaksi asiaa tulee aina tarkistaa.

Jos työnantaja ei maksa ns. lopputiliä sovittuna päivänä, työntekijällä on oikeus saada täysi palkkansa odotuspäiviltä, enintään kuitenkin kuudelta päivältä. Esimerkiksi jos palkka on työsuhteen päätyttyä kaksi viikkoa myöhässä sovitusta, silloin työnantajan pitää maksaa normaalin lopputilin lisäksi palkka kuudelta ylimääräiseltä päivältä. Lisäksi työntekijällä on lain mukaan oikeus viivästyskorkoon, jonka määrä tässä tapauksessa olisi pieni.