Mikä on työntekijän asema liikkeenluovutuksessa?

Työnantaja on kertonut meille, että siirrymme liikkeenluovutuksella uudelle työnantajalle. Tarvitseeko meidän ottaa jotain huomioon liikkeenluovutuksen yhteydessä?

Lain mukaan liikkeenluovutuksessa työntekijän oikeudet ja velvollisuudet sekä työsuhde-etuudet siirtyvät sellaisenaan uudelle työnantajalle. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi palkka, työtehtävät tai muut sellaiset ehdot säilyvät liikkeenluovutuksessa samanlaisina.

Työnantaja ei voi yksipuolisesti muuttaa työntekijän oikeuksia tai velvollisuuksia liikkeenluovutuksessa. Tämä on mahdollista sopimalla. Joskus on niin, että uusi työnantaja pyytää työntekijöitä allekirjoittamaan uuden työsopimuksen liikkeenluovutuksen yhteydessä. Tällaiseen ei kannata suostua. Kun työnantaja liikkeenluovutuksessa pyytää allekirjoittamaan uuden työsopimuksen, uusi työsopimus voi pitää sisällään heikennyksiä. Jos työntekijä allekirjoittaisi uuden työsopimuksen, työntekijä olisi sopinut heikennyksistä itse, eikä asiaan voida enää sen jälkeen puuttua.

Jos työnantaja pyytää liikkeenluovutuksen yhteydessä allekirjoittamaan uuden työsopimuksen, siihen ei pidä suostua. Näissä tilanteissa pitää ottaa yhteyttä työpaikan luottamusmieheen tai Jytyyn. Työntekijöiden kannattaa pitää tässä yhteinen rintama niin, ettei kukaan työntekijä allekirjoita uutta työsopimusta.