Mikä on lomaraha ja miten se eroaa lomapalkasta?

Työntekijällä on vuosilomalakiin perustuva oikeus saada vuosilomansa ajalta vähintään säännönmukainen tai keskimääräinen palkkansa, mukaan lukien luontoisedut. Tätä vuosiloma-ajalta maksettavaa palkkaa kutsutaan lomapalkaksi. Mikäli työntekijällä ei ole oikeutta luontoisetuihin vuosiloman aikana, ne on korvattava rahana.

Lomapalkan suuruus on riippuvainen työntekijän palkkaustavasta ja työajasta. Maksuajankohta on lain mukaan ennen työntekijän loman alkua, mutta tästä on usein sovittu toisin työehtosopimuksessa tai paikallisesti siten, että lomapalkka maksetaan tavanomaisena palkanmaksupäivänä muun palkan yhteydessä.

Lomaraha on puolestaan useissa työsuhteissa vuosiloman yhteydessä maksettava lisäpalkkio, jota aikaisemmin kutsuttiin lomaltapaluurahaksi. Lomarahalla on perinteisesti haluttu palkita työntekijä siitä, että hän palaa lomalta takaisin töihin. Toisin kuin lomapalkka, työntekijällä ei ole automaattisesti lain nojalla oikeutta lomarahaan, vaan sen maksaminen perustuu joko työehtosopimukseen, työsopimukseen tai muuten työpaikalla noudatettavaan käytäntöön.

Lomarahan maksuajankohta on sopimuksesta riippuvainen: se voidaan maksaa ennen tai jälkeen loman tai sen aikana. Usein lomarahan suuruus on 50 % lomapalkasta, mutta tämäkin voi vaihdella.