Kuka päättää kesäloman ajankohdan?

Millainen on työnantajan oikeus määrätä vuosiloman ajankohdasta?

Vuosiloman ajankohta voidaan sopia työntekijän kanssa tai työnantaja voi tietyn prosessin jälkeen määrätä ajankohdan oman päätöksensä mukaan. Työnantajan on aina ensin kuultava työntekijää hänen toivomastaan vuosiloman ajankohdasta. Työnantaja voi toteuttaa kuulemisen pyytämällä työntekijöitä ilmoittamaan lomatoiveensa sähköpostilla tai kirjaamaan toiveet ilmoitustaululle ripustettuun lomalistaan.

Kuulemisen jälkeen työnantaja voi määrätä työntekijän kesäloman ajalle 2.5.–30.9. Talviloman osuuden työnantaja voi määrätä ajalle 1.10.–30.4.

Työnantajan on noudatettava määräämisessä vuosilomalain tai alansa työehtosopimuksessa sovittua ilmoitusaikaa. Työnantajan on ilmoitettava vuosilomasta yhtä kuukautta ennen loman alkamista. Jos yhden kuukauden ilmoitusajan noudattaminen ei ole tosiasiallisesti mahdollista, on työnantajan ilmoitettava vuosiloman ajankohdasta viimeistään kahta viikkoa ennen loman alkamista. Kuukauden ilmoitusajasta poikkeaminen edellyttää siten työnantajalta hyviä konkreettisia perusteita miksi yhden kuukauden ilmoitusaikaa ei voitaisi noudattaa.

Työnantajan on noudatettava vuosiloman ajankohdan sijoittelussa työntekijöiden tasapuolista kohtelua. Lähtökohtaisesti vuosiloma on myös annettava yhdenjaksoisena. Työnantajan ilmoitus vuosiloman ajankohdasta on sitova, eikä työnantaja voi poiketa siitä tiedoksisaannin jälkeen ilman työntekijän suostumusta. On hyvä vielä muistaa se, että työnantaja ei saa ilman työntekijän suostumusta määrätä vuosilomaa työntekijän äitiys- tai isyysvapaan ajaksi.