Luottamusmiesasioiden lisäksi koulutuksessa käsitellään laajasti myös maatalouslomittajien työhön liittyviä työturvallisuusasioita