Kirkon alan neuvottelupäivillä perehdytään kirkon edunvalvonnan ajankohtaisiin asioihin ja käsitellään kirkon työehtosopimuksen määräyksiä sekä niiden tulkintaa ja soveltamista. Päivä kokoaa yhteen kirkon sopimusalan jäseniä. Neuvottelupäivä antaa tietoa ja tukea kirkonalan henkilöstön edustajalle hänen tehtävissään.​​ Päivien aikana osallistujat tutustuvat muiden kirkonalan yhdistyksissä toimiviin henkilöstönedustajiin sekä vaihtavat kokemuksia toimivista käytännöistä. 

Tämän vuoden kirkon alan neuvottelupäivät starttaa käyntiin ajankohtaisella työmarkkinakatsauksella ja sopimus muutoksiin perehtyen. Päivät antavat luottamusmiehille tukea tehtävässä jaksamiseen ja vertaistukea. Lähdethän sinäkin mukaan!