Kirkon alan neuvottelupäivillä perehdytään kirkon edunvalvonnan ajankohtaisiin asioihin ja omiin sopimuksiin. Päivä kokoaa yhteen kirkon sopimusalan jäseniä. Neuvottelupäivä antaa tietoa ja tukea kirkonalan henkilöstön edustajalle hänen tehtävissään.​​ Päivien aikana osallistujat tutustuvat muiden kirkonalan yhdistyksissä toimiviin henkilöstönedustajiin sekä vaihtavat kokemuksia toimivista käytännöistä. 

Tämän vuoden kirkon alan neuvottelupäivät starttaa käyntiin ajankohtaisella työmarkkinakatsauksella ja uuden sopimuksen muutoksiin perehtyen. Työhyvinvointikorttikoulutuksen kautta haetaan välineitä jatkuvaan kehittämiseen työpaikoilla. Päivät antavat luottamusmiehille tukea tehtävässä jaksamiseen ja vertaistukea. Lähdethän sinäkin mukaan!