Sote ry:n julistamat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä eivät koske Jytyn jäseniä

SOTE ry (Tehy, Super, ERTO) on laajentanut tiistaina 16.6. jäseniään koskevaa ylityö- ja vuoronvaihtokieltoa myös Pirkanmaan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireihin. Jo aiemmin oli ilmoitettu kiellosta Pohjois-Pohjanmaan ja Keski-Suomen sairaanhoitopiireissä.

SOTE ry:n julistamat sairaanhoitopiirien ylityö- ja vuoronvaihtokiellot eivät koske Jytyn jäseniä.

Em. ylityö- ja vuoronvaihtokiellot ovat tukitoimia, joiden tavoitteena on saada AVAINTA ry käynnistämään SOTE ry:n kanssa neuvottelut sote-alan ja varhaiskasvatuksen omasta työehtosopimuksesta. Tätä sopimusta sovellettaisiin kuntaomisteisissa yrityksissä ja yhteisöissä.  

Jyty ry korostaa, että kuntaomisteisissa yrityksissä ja yhteisöissä on jo voimassa oleva, myös sosiaali- ja terveysalaa sekä varhaiskasvatusta koskeva työehtosopimus eli AVAINTES, jonka sopimuskausi päättyy 28.2.2022.

AVAINTES:n sopijaosapuolia ovat Jytyn lisäksi JHL, JUKO, OAJ, KTN sekä työnantajaa edustava AVAINTA.

SOTE ry on sopijaosapuolena AVAINTES:n kanssa samansisältöisessä TSNTES:ssa, jota sovelletaan pelkästään SOTE ry:n omiin jäseniin sosiaalialalla ja kolmessa sairas- / kuntoutuskodissa. TSNTES on tällä hetkellä sopimuksettomassa tilassa eivätkä sen neuvottelut ole edistyneet. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellossa ei ole kyse TSNTES:n solmimisesta, vaan SOTE ry:n tavoitteena on laajentaa neuvotteluoikeuksiaan aikaisemmasta myös AVAINTES:n puolelle.

Lisätietoja: johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima, puh. 020 789 3706

Lisätietoja jäsenille antavat Jytyn omat luottamusmiehet, alueelliset toimipisteet ja liiton edunvalvontaosasto sähköpostitse tai palvelunumeroista.