Kivijalka kuntoon! Perustason sosiaali- ja terveyspalvelut saatava toimimaan

Kuntaliitto, Lääkäriliitto, Hammaslääkäriliitto, Tehy, SuPer, Jyty ja Talentia järjestävät 17.12.2019 yhteisen seminaarin Kivijalka kuntoon Kuntatalolla Helsingissä. Seminaarissa etsitään ratkaisuja perusterveydenhuollon sekä kuntien sosiaalipalvelujen kriisiin. Hyvin toimivat palvelut ovat kaikkien etu, järjestäjät toteavat yhteisessä julkilausumassaan.

”Julkisen perusterveydenhuollon pelastaminen tulisi nähdä yhteisenä kunnia-asiana. Yhdenvertaiset ja toimivat peruspalvelut ovat toimivan terveydenhuoltojärjestelmän kivijalka. Ensimmäinen askel on hoitoon pääsyn korjaaminen hoitotakuulla”, toteaa Lääkäriliiton puheenjohtaja Samuli Saarni.

Peruspalveluihin tarvitaan lisää voimavaroja. Asiakkaiden ja potilaiden kannalta tärkeää on kehittää moniammatillista työskentelyä ja eri toimijoiden yhteistyötä.

”Kuntien peruspalvelujen valtionosuuksia on aiempina vuosina leikattu ja kuntatalous on suurissa vaikeuksissa, mikä näkyy sosiaali- ja terveydenhuollossa. Lyhytaikaisen hankerahan sijaan kunnille tarvittaisiin nyt kestävä perusrahoitus, jolla voitaisiin edetä asteittain kohti tavoitetta”, sanoo Kuntaliiton johtaja Tarja Myllärinen.

”Asiakaslähtöinen toiminta edellyttää työnjaon rohkeaa uudistamista ammattihenkilöiden välillä sekä päällekkäisen toiminnan poistamista. Hyvät kokemukset mm. sairaanhoitajien, terveydenhoitajien ja kätilöiden vastaanotoista sekä fysioterapeuttien suoravastaanotoista parantavat hoidon saatavuutta”, sanoo Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Tarkoituksenmukaisen työnjaon merkitystä korostaa myös Jytyn puheenjohtaja Maija Pihlajamäki.

”Sosiaali- ja terveyssektorilla tarvittavat tukipalvelut muodostavat merkittävän osan hyvin toimivasta sote-uudistuksesta. Tukipalveluja tuottavan henkilöstön asema tuleekin ottaa uudistuksessa keskeiseen rooliin.”

Ammattilaisille merkityksellistä on johtamisen kehittäminen, jatko- ja täydennyskoulutuksen turvaaminen, työhyvinvoinnista huolehtiminen sekä mahdollisuus uudistaa ja kehittää palveluita myös yhteistyössä asiakkaiden kanssa.

”Moniammatillista yhteistyötä tulee kehittää niin, että potilaiden palvelutarpeeseen pystytään vastaamaan oikea-aikaisesti ja yhdenvertaisesti huomioiden kaikkien ammattilaisten osaaminen”, toteaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola.

Nyt luodaan perusta, kivijalka, tulevaisuuden sote-keskukselle, joka on houkutteleva työpaikka kaikille ammattilaisille ja kansalaisille luotettava kumppani.

”Tulevaisuuden sote-keskuksia kehitettäessä tulee ’so’ olla tasavertaisesti ’te:n’ rinnalla ja sote-keskuksissa tulee olla riittävästi tarjolla yksilöllisiä sosiaalipalveluita”, toteaa Talentian puheenjohtaja Tero Ristimäki.

”Sote-palveluja kehitettäessä tulee kiinnittää erityistä huomiota terveyserojen kaventamiseen. Suun terveydenhoitoa tarvitsee jokainen säännöllisesti läpi elämänsä. Hyvä ja oikea-aikainen hoito yhdessä muiden terveydenhuollon ammattilaisten kanssa tuottaa kansanterveyttä”, korostaa Hammaslääkäriliiton puheenjohtaja Sirpa Tilander.

Viime aikoina resurssilisäykset ovat kohdistuneet pääosin erikoissairaanhoitoon, mutta nyt on perustason vuoro!