Jyty on irtisanonut Partiotyönantajia koskevan työehtosopimuksen

​Ammattiliitto Jyty on irtisanonut 24.11.2021 Partiotyönantajia koskevan työehtosopimuksen. Tässä yleissitovassa työehtosopimuksessa neuvottelijaosapuolina ovat Jyty ry ja Palvelualojen työnantajat Palta ry. Työehtosopimuksen sopimuskausi päättyy 31.1.2022.

Neuvottelut uudesta sopimuksesta alkavat 14.12.2021. Neuvottelujen pääpaino uuden työehtosopimuksen aikaan saamiseksi ajoittuu tammikuulle 2022. Neuvotteluja jatketaan niin kauan, että alalle saadaan uusi sopimus.

Tätä työehtosopimusta noudatetaan kaikissa työsuhteissa ja työtehtävissä partiotoimintaan liittyen.

Lisätietoja Jytyssä:

työmarkkina-asiamies Päivi Salin
paivi.salin@jytyliitto.fi