Voiko työnantaja lopettaa töiden tarjoamisen ns. nollatuntisopimuksessa?

Työsopimuksen mukaan työaika on 0–40 tuntia viikossa. Työtä on ollut vaihtelevasti joka viikko. Viimeisen kahden viikon aikana työtä ei ole kuitenkaan ollut ollenkaan. Voiko työnantaja yhtäkkiä lopettaa töiden tarjoamisen?

Tällainen työsopimus on nk. nollatuntisopimus. Laissa käytetään termiä ”vaihteleva työaika”. Jos vähimmäistuntimääräksi on työsopimuksessa sovittu nolla tuntia, ei työnantajalla ole velvollisuutta tarjota töitä ollenkaan. Työnantaja voi siis yhtäkkiä lopettaa töiden tarjoamisen. Tällainen työsopimus on työntekijän kannalta huono – etenkin, jos kyseisellä työllä on tarkoitus tulla toimeen.

Laissa säädetään rajoituksista koskien nollatuntisopimusten käyttöä. Laissa säädetään, että vaihtelevasta työajasta ei saa työnantajan aloitteesta sopia, jos sopimuksella katettava työnantajan työvoimatarve on kiinteä, ja että vaihtelevaa työaikaa koskevaan ehtoon sisältyvää vähimmäistyöaikaa ei saa työnantajan aloitteesta sopia pienemmäksi kuin työnantajan työvoiman tarve edellyttää. Tämä tarkoittaa, että jos työnantaja tietää, että tarvitsee työntekijää esim. 20 tuntia viikossa, tulee vähimmäistuntimääräksi sopia 20 tuntia nollan tunnin sijaan.

Vaihtelevaa työaikaa koskevat lain muutokset tulivat voimaan syksyllä 2022. Muutoksilla parannetaan vaihtelevalla työajalla työskentelevien työntekijöiden asemaa.