Voiko työnantaja jatkuvasti muuttaa työvuoroja?

Olen yksityisessä päiväkodissa töissä. Meidän työpaikalla on tullut tavaksi, että työnantaja muuttaa työvuoroja jatkuvasti. Voiko työnantaja tehdä näin?

Työaikalain mukaan työnantajan on laadittava työvuoroluettelo, josta käyvät ilmi työntekijän säännöllisen työajan alkamis- ja päättymisajat. Työvuoroluettelo pitää saattaa työntekijöiden tiedoksi viimeistään viikkoa ennen työvuoroluettelojakson alkamista. Sen jälkeen, kun työvuoroluettelo on saatettu tiedoksi, työvuoroluetteloa voi muuttaa vain yhdessä sopien tai työnantaja yksipuolisesti painavasta syystä.

Eli jos työnantaja ja työntekijä yhdessä sopivat, he voivat muuttaa työvuoroja. Työvuorojen sopimalla muuttaminen on kuitenkin työntekijälle täysin vapaaehtoista. Jos työntekijä ei halua työvuoroa yhdessä sopimalla muuttaa, hänen ei sitä tarvitse tehdä. Tällöin työnantaja voi muuttaa työvuoroja yksipuolisesti painavasta syystä. Painavalla syyllä tarkoitetaan tuotanto-, palvelu- tai muun toiminnan järjestelyä, jotka ovat tarpeen ennalta-arvaamattomien tapahtumien vuoksi. Työnantaja voi siis muuttaa työvuoroluetteloa yksipuolisesti painavasta syystä, jota työnantaja ei ole tiennyt työvuoroluetteloa laadittaessa. Painavalta syyltä siis edellytetään sellaista ennalta-arvaamattomuutta, jota työnantaja ei ole tiennyt ennalta.

Eri työehtosopimukset voivat poiketa laissa säädetystä. Epäselvissä tilanteissa kannattaa olla yhteydessä Jytyn luottamusmieheen tai Jytyn alueasiamieheen.