Voiko kuulemistilaisuuden järjestää sairausloman aikana?

Työnantaja kutsui minut kuulemistilaisuuteen, jossa käsitellään mahdollista työsuhteeni irtisanomista. Kuulemistilaisuus ajoittuu sairauslomani ajalle. Voinko työnantaja toimia näin? Pitääkö minun osallistua kuulemistilaisuuteen?

Sairausloma ei ehdottomasti estä kuulemistilaisuuden järjestämistä vaan työntekijää voidaan kuulla myös sairausloman aikana, jos työntekijän terveydentila on sellainen, että hän kykenee esittämään näkemyksensä joko suullisesti tai kirjallisesti.

Lähtökohtaisesti fyysinen sairastuminen ei estä kuulemistilaisuuden järjestämistä, kun taas mielenterveyteen liittyvät sairastumiset voivat osoittaa, ettei työntekijä ole tahtotoiminnaltaan normaalissa tilassa, mikä puoltaa kuulemistilaisuuden siirtämistä.

Työsopimuslaissa säädetään, että ”työnantajan on varattava työntekijälle tilaisuus tulla kuulluksi työsopimuksen päättämisen syistä.” Laki ei ehdottomasti edellytä työntekijän kuulemista; työntekijälle on vain varattava tilaisuus tulla kuulluksi. Työntekijän kieltäytyminen kuulemisesta ei lähtökohtaisesti estä työnantajaa ratkaisemasta asiaa.

Kuulemistilaisuuteen ei ole pakko osallistua, vaikka osallistuminen suositeltavaa onkin. Kuulemistilaisuudessa voi esittää oman näkökulmansa asiaan. Kuulemistilaisuuteen voi ottaa mukaan avustajan.