Sairastuin vuosilomalla, mitä teen?

Sairastuin yllättäen vuosilomani aikana. Miten minun kannattaa toimia?

Vuosiloma on tarkoitettu palautumista, ei sairastamista varten. Jos sairastuu vuosiloman aikana, vuosilomapäivät saa lähtökohtaisesti siirretyiksi – kuitenkin eräin edellytyksin. Se, joutuuko sairastamaan omavastuuajalla, riippuu siitä, onko työsuhteessa sovellettavassa työehtosopimuksessa määrätty asiasta.

Kunnan yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) omavastuuaikaa ei ole. Myöskään Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa ei ole sovittu omavastuuajasta. Yksityisen sektorin työehtosopimuksissa on vuosiloman siirtämisestä sovittu vaihtelevasti tai jätetty sopimatta.

Jos työsuhteessa ei sovelleta mitään työehtosopimusta tai työehtosopimuksessa ei määrätä asiasta, sovelletaan vuosilomalakia. Vuosilomalain mukaan työntekijällä on oikeus pyynnöstään saada siirretyksi vuosilomaan sisältyvät kuusi lomapäivää ylittävät työkyvyttömyyspäivät, jos sairaudesta johtuva työkyvyttömyys alkaa vuosiloman tai sen osan aikana. Jos siis sairastuu vuosiloman aikana ja työsuhteessa vuosilomat määräytyvät pelkän vuosilomalain mukaan, ensimmäiset kuusi työkyvyttömyyspäivää ovat nk. omavastuuaikaa.

On huomattava, että sairastuminen ei automaattisesti siirrä vuosilomapäiviä vaan siirtämistä on pyydettävä viipymättä. Esimerkiksi KVTES:n mukaan siirtoa on pyydettävä ilman aiheetonta viivytystä, ja mikäli mahdollista, ennen loman alkua. Vuosiloman jälkeen pyydettyä siirtämistä työnantajan ei lähtökohtaisesti tarvitse hyväksyä. Työkyvyttömyys on työnantajan pyynnöstä todistettava. Työnantaja voi esimerkiksi edellyttää lääkärintodistuksen toimittamista.

Työpaikalla on todennäköisesti ohjeet siitä, miten tilanteessa toimitaan, mutta varminta on pyytää siirtämistä kirjallisesti ja todisteellisesti – etenkin tilanteessa, jossa henkilö, jolta siirtoa pyydetään, ei ole tavoitettavissa.

Lisäksi vuosiloman siirtäminen lähtökohtaisesti edellyttää, ettei työkyvyttömyyttä ole aiheutettu tahallaan tai törkeällä huolimattomuudella.