Saako lomarahan jos ei palaa loman jälkeen samalle työnantajalle?

Olen irtisanomassa itseäni niin, että työsuhteeni päättyy lomalla. En enää siis palaa vuosilomani jälkeen samalle työnantajalle töihin. Kuuluuko minulle lain mukaan loma- tai lomaltapaluuraha?

Laissa ei ole säännöstä lomarahasta eikä lomaltapaluurahasta. Monissa työehtosopimuksissa on määräykset lomarahasta tai lomaltapaluurahasta. Molemmat näistä termeistä liittyvät siihen, että ansaitun loman lisäksi työntekijälle maksetaan ns. ylimääräistä palkkaa, jota kutsutaan lomarahaksi tai lomaltapaluurahaksi.

Laista ei siis löydy määräyksiä tästä, vaan asiaa pitää katsoa omasta työehtosopimuksesta. Tällöin maksetaan lomarahaa sen mukaan kuin mitä työehtosopimuksessa sanotaan. Eri työehtosopimuksien välillä on eroja siinä, missä tilanteissa lomarahaa maksetaan. Jotta saa lomaltapaluurahan, jossain työehtosopimuksessa edellytetään sitä, että työntekijä palaa vuosiloman jälkeen työhön. Joissain työehtosopimuksissa tällaista edellytystä taas ei ole.

Esimerkiksi KVTES:ssä käytetään termiä lomaraha. KVTES:ssä ei edellytetä sitä, että työntekijä tulee loman päätyttyä työhön, vaan työntekijä saa pääsääntöisesti lomarahan riippumatta siitä, missä vaiheessa vuotta irtisanoutuu ja päättyykö irtisanomisaika lomalla vai ei. Lähtökohtaisesti työntekijälle maksetaan KVTES:n lomaraha myös lomakorvaukseen eli sellaisista lomapäivistä, jotka jäävät pitämättä.

Näin ollen vastaus asiaan selviää siitä työehtosopimuksesta, jota työntekijään sovelletaan.