Onko ylitöihin pakko jäädä?

Viime aikoina töissä on ollut kova kiire ja työnantaja on puhunut, että työntekijöiden on pakko jäädä ylitöihin. Onko työntekijän pakko jäädä ylitöihin, jos työnantaja niin haluaa?

Työaikalain mukaan ylityötä saadaan teettää vain työntekijän kutakin kertaa varten erikseen antamalla suostumuksella. Työntekijä voi kuitenkin antaa suostumuksensa määrätyksi lyhyeksi ajanjaksoksi kerrallaan, jos tämä on työn järjestelyjen kannalta tarpeen.

Yllä oleva työaikalain säännös on pakottava. Tämä tarkoittaa sitä, ettei suostumuksesta voi sopia toisin työehtosopimuksella, paikallisella sopimuksella eikä työsopimuksellakaan.

Ylityön teettämiseen tarvitaan siis työntekijän kutakin kertaa varten antama suostumus. Työnantaja ei voi menetellä niin, että työnantaja ottaa työntekijältä suostumuksen ylityöhön työsopimuksessa. Näin ollen työnantaja ei voi pakottaa työntekijää ylityöhön, ellei työntekijä suostu.