Miten vuosilomille käy lomautuksessa?

Miten käy vuosilomien kertymisen jos työntekijä lomautetaan?

Vuosilomaa kertyy lomautuksen aikana ensimmäiseltä 30 työpäivältä. Jos lomautus siis kestää kerrallaan enimmillään 30 työpäivää, se ei vaikuta millään tavalla vuosiloman kertymiseen. Laskennassa huomioidaan ainoastaan ne lomautuspäivät, jotka olisivat olleet työntekijän työpäiviä. Vuosiloman kertymistä laskettaessa lomautuksen lomaa kerryttävä kalenterijakso voi siis olla 30 päivää pidempi.

Työnantajalla on velvollisuus tarjota työtä lomautetulle, joten työnantaja voi kutsua lomautetun henkilön takaisin työhön. Työnantajan on noudatettava vähintään seitsemän päivän ilmoitusaikaa. Työssäolo katkaisee 30 päivän laskemisen. Jos työntekijä on lomautusten välissä töissä, lähtee 30 päivän laskenta alusta jokaisen erillisen jakson alkaessa.

Lomanmääräytymisvuoden (1.4.–31.3.) vaihtuminen ei katkaise 30 päivän laskemista, jos työntekijä on keskeytyksettä lomautettuna yli lomanmääräytymisvuoden vaihtumisen. Ainoastaan työhön palaaminen katkaisee 30 päivän laskemisen, ja mahdollisen uuden lomautuksen alkaessa laskeminen lähtee alusta.

Jos lomautus tehdään työaikaa lyhentämällä, vuosilomaa kertyy enintään kuudelta kuukaudelta kerrallaan. Näissä tilanteissa loman kertymisessä on omat sääntönsä. Työntekijälle kertyy lomaa normaalisti kuuden kalenterikuukauden ajalta lomautusjärjestelyn alkamisesta lukien, eli lomautuspäivät kerryttävät lomaa. Lomautuspäiviä tai -tunteja ei siis erikseen lasketa.

Jos lomautusjakson välissä tekee täyden työviikon, lähtee kuuden kuukauden laskeminen alusta. Jos lomautusjärjestely on kestänyt keskeytyksettä kuusi kuukautta, lomaa kertyy vuosilomalain perussääntöjen mukaan joko 14 päivän tai 35 tunnin säännön mukaan eikä lomautuspäiviä (tai -tunteja) lasketa mukaan työpäiviin.