Mitä varoitus tarkoittaa?

Työnantaja piti minulle keskustelun, jossa kävimme läpi tilannetta, jossa käyttäydyin työntekijänä moitittavasti. Sainko minä siis varoituksen? Mikä varoitus edes on?

Varoitus on mahdollista myöhempää työsuhteen irtisanomista edeltävä toimenpide; pääsääntöisesti työsuhteen irtisanominen edellyttää varoituksen antamista. Varoituksen antamalla työnantaja viestittää työntekijälle, että tämän moitittavaan menettelyyn suhtaudutaan vakavasti, mutta työntekijälle annetaan kuitenkin mahdollisuus korjata menettelynsä.

Laissa ei säädetä varoituksen muotovaatimuksista, joten varoitus voidaan antaa kirjallisesti tai suullisesti. Varoituksen tulee kuitenkin olla yksilöity, jotta työntekijä ymmärtää, mitä työsuhteesta johtuvaa velvoitetta hän on rikkonut.

Jos työnantaja ei ole antanut kirjallista varoitusta, eikä suullisestikaan kertonut, että kyseessä on varoitus moitittavan menettelyn takia, ei kahdenkeskistä keskustelua lähtökohtaisesti voida pitää varoituksena.