Mitä on otettava huomioon jos tehtävänkuva muuttuu olennaisesti?

Työskentelen kunnassa taloushallintoon liittyvissä tehtävissä. Nyt minun tehtäväni ovat muuttumassa tehtävien uudelleenjärjestelyn takia. Mielestäni tämä muuttaa minun tehtäviäni olennaisella tavalla. Mitä minun pitää ottaa huomioon?

Kunnallinen yleisen virka- työehtosopimuksen (KVTES) mukaan työntekijällä pitää olla tehtävänkuva. Sen sisällöstä päättää työnantaja ja lähtökohtaisesti työnantaja voi sitä muuttaa. KVTES:n mukaan tehtävänkuva on pidettävä ajantasaisena. Jos työntekijän tehtävät muuttuvat vähäistä merkittävämmin, silloin pitää tehtävänkuvaa tarkistaa.

Yllä olevat määräykset ovat KVTES:n sitovia velvoitteita, joita työnantajan pitää noudattaa. KVTES:ssä palkka perustuu tehtävän vaativuuden arviointiin. Ja tehtävän vaativuuden arviointi taas perustuu tehtävänkuvaan. Toisin sanoen palkka perustuu viime kädessä kirjalliseen tehtävänkuvaan. 

Jos tehtävät muuttuvat vaativimmiksi, kannattaa pitää huoli siitä, että tehtävänkuva tarkistetaan. Se, että tehtävänkuva on ajan tasalla, on työntekijän etu, sillä työntekijän palkka perustuu kirjalliseen tehtävänkuvaan. Siitä, miten tämä muutos vaikuttaa palkkaan, kannattaa olla yhteydessä Jytyn luottamusmieheen, koska eri kuntien palkkausjärjestelmät voivat olla hyvin erilaisia.

Siirry takaisin usein kysyttyä työsuhteessa