Mitä jos sairastun vuosilomani aikana?

Vuosiloman aikana työkyvyttömäksi sairauden tai tapaturman vuoksi joutuvalla työntekijällä on oikeus vuosilomansa siirtämiseen. Mikäli työkyvyttömyys alkaa jo ennen loman alkua, lomaa on siirrettävä työntekijän pyynnöstä. Mikäli työkyvyttömyys alkaa kesken loman, on työntekijällä lain mukaan kuusi omavastuupäivää, jonka jälkeen työkyvyttömyyden jatkuessa loput lomasta siirretään myöhempään ajankohtaan. Tästäkin on kuitenkin sovittu useissa työehtosopimuksissa toisin: esimerkiksi KVTES:sia noudatettaessa omavastuupäiviä ei ole, vaan vuosilomaa voidaan siirtää heti työkyvyttömyyden alkaessa.

Vuosiloman siirtäminen työkyvyttömyyden vuoksi edellyttää työntekijän aloitetta sekä pyydettäessä lääkärintodistuksen toimittamista työntekijälle. Jos vuosiloman siirtopyyntö viivästyy eikä viivästymiseen ole hyväksyttävää syytä, loma siirtyy vasta ilmoituspäivästä lukien. Muistathan siis tarkistaa oman työehtosopimuksesi ja kommunikoida työnantajan kanssa aloitteellisesti heti sairauden sattuessa.