Mitä hakusaarto tarkoittaa?

Hakusaarto tarkoittaa, että saarron ollessa voimassa Jytyn jäsenten ei tule hakeutua töihin hakusaarron kohteena olevien työnantajien palvelukseen tai solmia uusia työsopimuksia kyseisten työnantajien kanssa.

Hakusaarto on sallittu työtaistelutoimenpide.