Missä ajassa palkkasaatavat vanhenevat?

Olemme työnantajan kanssa huomanneet, että tuntipalkassani on virhe. Minulle on virheellisesti maksettu liian pientä tuntipalkkaa koko työsuhteeni ajan. Työnantaja on virheestä samaa mieltä, mutta olemme eri mieltä palkan vanhenemisesta. Miten tuntipalkka vanhenee vai vanheneeko se lainkaan?

Työsopimuslaissa säädetään työsopimuslain mukaisista vanhenemisajoista. Lain mukaan palkka vanhenee työsuhteen kestäessä viidessä vuodessa. Jos kuitenkin työsopimus on päättynyt, silloin vanhenemisaika on kaksi vuotta työsuhteen päättymisestä. Toisin sanoen tämä pääsääntöisesti tarkoittaa sitä, että jos työsuhteen päättymisestä on yli kaksi vuotta, silloin työsopimuslain mukainen palkkasaatava on vanhentunut eikä työnantajan tarvitse sitä maksaa lainkaan.

Jos työsuhde on ollut ilman katkoksia voimassa koko ajan, lain mukaan työnantajan kuuluu maksaa palkkasaatava takautuvasti viideltä vuodelta. Näin ollen työnantaja joutuu maksamaan oikean palkan takautuvasti työsuhteen alusta alkaen.