Mikä vaikutus lomauttamisella on sairauslomaan?

Mikä vaikutus on lomauttamisella jo määrättyyn sairauslomaani? Työskentelen yksityisellä sosiaalipalvelualalla.

Jos työntekijän lomautus ja jokin muu poissaolo, kuten sairausloma, osuvat samaan aikaan, noudatetaan aikaprioriteettiperiaatetta. Työoikeudessa se on yleisesti noudatettava periaate, jota käytetään ratkaistaessa samaan ajankohtaan vaikuttavien syiden ja tapahtumien (esimerkiksi poissaoloperusteiden) keskinäistä etusijaa. Aikaprioriteettiperiaatteesta ei ole säädetty, vaan se on kehittynyt ja vakiintunut oikeuskäytännössä.

Aikaprioriteetti tarkoittaa, että työntekijän poissaolon syytä ja sen vaikutuksia arvioidaan ensimmäisen poissaolosyyn perusteella. Jos ensimmäisen poissaolon syy loppuu, mutta toinen jatkuu, poissaoloa arvioidaan tämän jälkeen jälkimmäisen syyn perusteella. Lomautustilanteissa tarkasteluhetkeksi on otettu lomautusilmoituksen antaminen.

Lomautuksen alkaminen ei siis vapauta työnantajaa sairausajan palkanmaksuvelvollisuudesta, jos työntekijä on jäänyt sairauslomalle ennen lomautusilmoituksen antamista.