Valtakunnalliset webinaarit orientaationa alueellisiin TE24 hankkeen yhteistyöfoorumeihin. Muutosjoustavuuteen, resilienssiin, erilaisiin organisaatiokulttuureihin, verkostoitumiseen ja aitoon yhdessä tekemiseen.

Verkostoitumisen ja yhdessä tekemisen merkitys yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Modernissa maailmassa verkostoituminen syntyy tiedon jakamisesta ja prosessoimisesta. Tieto muodostaa verkoston ytimen, sillä teknologia mahdollistaa sen näkemisen reaaliajassa.