Työsuojelun verkkokurssi, työhyvinvointi

7.2.2024 - 6.3.2024

Koulutus

Työsuojelukoulutus

Valtakunnallinen

Optima-verkkoympäristö

29.1.2024

Ohjelma

  1. vko     työhyvinvoinnin perusteet & epäasiallinen kohtelu työpaikalla
  2. vko     liikunta ja työvireys & tunnista stressi ja työuupumus
  3. vko     masennuksen jälkeen töihin & uni ja työvireys
  4. vko     eri ikäisten johtaminen & varhaisen tuen malli

Kurssi suoritetaan neljän viikon aikana helppokäyttöisessä Optima-verkkoympäristössä.   Kurssimateriaalina käytetään monipuolisia opetusmultimedioita.  Joka viikko avautuu uusi tehtäväkokonaisuus, joka suoritetaan viikon aikana. Jokaiseen osioon on varattu viikko vastausaikaa. Poikkeavista aikataulujärjestelyistä voidaan (esim. sairaus, lomamatka tai muu este) sopia erikseen.  Ohjaaja tarkastaa tehtävät ja antaa palautetta. Osa tehtävistä on monivalintatehtäviä, jotka Optima tarkastaa heti.

Kurssilla ei ole osanottajille yhteistä osuutta / verkkotapaamista, eli kurssin voi suorittaa itselleen sopivina ajankohtina.

Osallistumisoikeus

Koulutukseen ovat oikeutettuja osallistumaan pääluottamusmies, luottamusmies sekä heidän varaedustajansa. Osallistumisoikeus palkalliseen koulutukseen  saattaa hieman poiketa yksityisellä, AVAINTES  ja kirkon alalla.

Verkkokurssi on avoin myös kaikkien alojen työsuojeluhenkilöstölle sekä on palkallista kunta- ja hyvinvointialueiden työsuojeluhenkilöstölle.

Kurssi on sovittu palkalliseksi koulutukseksi. Kurssiin voidaan käyttää vastaava tuntimäärä kun ns. lähiopetuksena tapahtuvalla vastaavalla kurssilla (16 tuntia). Niinikään on sovittu, että koulutuksen toteuttamisessa noudatetaan samoja periaatteita kuin digitaalisissa oppimisympäristöissä toteutettavassa henkilöstökoulutuksessa * ks.alla. Työntekijä ja työnantaja sopivat paikallisesti vapautuksen ajankohdasta (Kunnallisen henkilöstön osaamisen kehittämistä koskeva suositus sekä työ- ja virkaehtosopimus ammattiyhdistyskoulutuksesta, KT:n yleiskirje 25/2022).

Suosittelemme, että kurssin suorittamiseen saa kaksi päivää palkallista vapaata. Myös kaksi kiinteää päivää voidaan sopia, jolloin koko kurssi suoritetaan kyseisenä aikana esim. työpaikalla tai kotona. Pyydämme ilmoittamaan erikseen tällaisesta järjestelystä, niin voimme sopia käytännön asioista erikseen kurssilla.

* Paikallisesti työnantaja ja työntekijä sopivat siitä, millä tavalla ja kuinka paljon hän voi saada vapautusta työtehtävistä osallistuessaan digitaalisessa oppimisympäristössä tapahtumaan koulutukseen.

Kustannukset

Kurssi ei aiheuta kustannuksia.

Lisätietoja

Lisätietoja antaa koulutusasiantuntija Tomi Engström, puhelin 020 789 3726 tai sähköposti etunimi.sukunimi@jytyliitto.fi

Ilmoittautumiset

Ilmoittautuminen tapahtuu Jässärissä (linkki alhaalla).