Rådplägningsdag för förtroendemän och ordföranden                      

17.4.2024

Koulutus

Luottamusmieskoulutus, Yhdistyskoulutus

Valtakunnallinen

Teams

3.4.2024

Ohjelma

Rådplägningsdag för förtroendemän och ordföranden  
17.4.2024 Teams

9.00–9.40     
Välkommen på rådplägningsdag, formalia, presentation av kursprogrammet   
Regionverksamhetsspecialist Maria Sparv, Jyty ry

9:40
Paus

9.45–11.15
Kommunernas och välfärdsområdenas ekonomi
Universitetslektor Linnéa Henriksson, Åbo Akademi

11.15
Lunch

12.00-13:30  
Aktuellt från intressebevakningsavdelningen                                 
Arbetsmarknadsspecialist Jonas Fyrqvist, Jyty ry

13.30–14.00
Förtroendemannens tidsanvändningsförhandling                          

Regionverksamhetsspecialist Maria Sparv, Jyty ry

14.00

Kaffepaus

14.1515.15
Förhandlingar om justeringspotten                           
Förberedelser och föreningens stöd
Regionverksamhetsspecialist Maria Sparv, Jyty ry

15.15–16.00
Aktuellt från regionen och kursens avslut
Maria Sparv

Osallistumisoikeus

Huvudförtroendemän, förtroendemän och deras suppleanter samt lokala föreningars ordföranden.

Kustannukset

Gratis för förtroendemän och ordföranden.

Lisätietoja

Närmare information om kursen ger regionombudsman Maria Sparv t. 0400 970 090 förnamn.efternamn@jytyliitto.fi

Ilmoittautumiset

Anmäl dig via Jässäri.