Työlainsäädännön ja työoikeuden keskeisimmät lain kohdat liiton omien työmarkkinalakimiesten kouluttamana.