Jytyn kurssilla hyvässä porukassa neuvottelutaito kuntoon niin teorian kuin käytännön harjoitusten avulla.