Nya strejkvarningar för den privata socialservicebranschen i vårdhem och barnomsorgen

Fackförbundet Jyty har gett två strejkvarningar för den privata socialservicebranschen. Till strejken hör de skilt nämnda verksamhetspunkterna för barnomsorgen 19-22.6 och vårdhemmen 20-22.6.

Jyty kräver för den privata socialservicebranschen löneförhöjningar på minst samma nivå som i välfärdsområdena och kommunerna. Den privata socialservicebranschen lider av en kraftig brist på arbetskraft, vars största orsak är obalansen mellan svårighetsgraden på arbetet och lönen.

Under avtalsförhandlingarna har Jyty tagit i bruk många stridsåtgärder, med hjälp av vilka man strävat till en tillfredsställande lösning om löneförhöjningarna för löntagarsidan. Som stridsåtgärder har använts strejker, övertids- och skiftbytesförbud, förbud mot sökning och förbud mot korttidsarbete.

Strejk i verksamhetspunkterna för barnomsorgen 19–22.6.2023

Barnomsorgens strejk omfattar allt arbete, där man följer den privata socialservicesektorns kollektivavtal, och som utförs vid de verksamhetspunkter för barnomsorgen som nämns i bilagan. Den fyra dygn långa strejken gäller arbetsskift, som börjar måndagen 19.6.2023 kl. 00:01 och slutar torsdagen 22.6.2023 kl. 23:59. Arbetsnedläggelsen pågår till slutet av påbörjat arbetsskift.

Utanför arbetsnedläggelsen avgränsas uppgifter, som kräver arbetstagarens fortsatta och omedelbara närvaro på grund av kundens hälsotillstånd, och som är nödvändiga att utföra för att förhindra risk för kundens liv.

Strejk i vårdhem 20–22.6.2023

Till vårdhemmens strejk hör allt arbete, där man följer den privata socialservicebranschens kollektivavtal, och som utförs vid de serviceboendeställen som nämns i bilagan. Den tre dygn långa strejken gäller arbetsskift, som börjar tisdagen 20.6.2023 kl. 00:01 och slutar torsdagen 22.6.2023 kl. 23:59. Arbetsnedläggelsen pågår till slutet av påbörjat arbetsskift.

Utanför arbetsnedläggelsen avgränsas uppgifter, som kräver arbetstagarens fortsatta och omedelbara närvaro på grund av kundens hälsotillstånd, och som är nödvändiga att utföra för att förhindra risk för kundens liv.

Strejkunderstöd betalas till medlemmar som omfattas av strejken

Jyty betalar till sina medlemmar som omfattas av strejken ett strejkunderstöd, vars ansökningsanvisningar finns på Jytys webbsidor genom länken nedan.

Alla stridsåtgärder inom socialservicebranschen, vilka Jyty meddelat om

Läs mer om anvisningarna:

Tilläggsinformation för media:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Tilläggsinformation för medlemmar:

1. Förtroendemännen (kontaktuppgifterna får du från din förening)
2. Regionbyråerna (i ditt eget område)

Följ förhandlingarna:

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: