Förbud mot sökning och förbud mot korttidsarbete i den privata socialservicebranschen

Fackförbundet Jyty utlyser en två veckor långt tidsbegränsat och avgränsat förbud mot sökning för den privata socialservicebranschen. Samtidigt utlyser Jyty ett tidsbegränsat förbud mot korttidsarbete för hela socialservicebranschen. Förbudet mot sökning och förbudet mot korttidsarbete är i kraft till och med 14.6.

Jyty kräver för den privata socialservicebranschen löneförhöjningar som ligger på minst samma nivå som i välfärdsområdena och kommunerna. Den privata socialservicebranschen lider av en kraftig brist på arbetskraft, vars största orsak är obalansen mellan arbetets svårighetsgrad och lönen.

Under avtalsförhandlingarna har Jyty tagit i bruk många stridsåtgärder, med hjälp av vilka man strävar till att uppnå en tillfredsställande lösning om löneförhöjningarna för löntagarsidan. Som stridsåtgärder har använts strejker, övertids- och skiftbytesförbud, förbud mot sökning och förbud mot korttidsarbete.

Ett tidsbundet och avgränsat förbud mot sökning

Jyty utlyser ett tidsbegränsat och avgränsat förbud mot sökning till de arbetsplatser som följer kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen.

Jyty förbjuder sina medlemmar att söka arbete som erbjuds av företag som fungerar i nedan listade koncerner i Finland, och på vilket kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen (SOSTES) tillämpas:

• Pihlajalinna Oyj och alla dess dotterbolag (Pihlajalinna-konernen)
• Irepse Oy och alla dess dotterbolag (Esperi-koncernen)
• Mehiläinen Konserni Oy och alla dess dotterbolag (Mehiläinen-koncernen)
• Attendo Ab och alla dess dotterbolag (Attendo-koncernen)

Förbudet mot sökning börjar onsdagen 31.5.2023 klockan 13.00 och slutar onsdagen 14.6.2023 klockan 13.00.

Förbud mot korttidsarbete för hela avtalsbranschen

Jyty utlyser ett tidsbundet förbud mot korttidsarbete på de arbetsplatser som följer kollektivavtalet för den privata socialservicesektorn.

Jyty förbjuder sina medlemmar att söka korttidsarbete, på vilket kollektivavtalet för den privata socialservicebranschen (SOSTES) tillämpas. Med korttidsarbete avses anställningar på mindre än 13 dygn.

Förbudet mot korttidsarbete börjar 31.5.2023 klockan 13:00 och slutar 14.6.2023 klockan 13:00.

Alla stridsåtgärder inom socialservicebranschen, vilka Jyty meddelat om

Läs mer om anvisningarna:

Tilläggsinformation för media:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Tilläggsinformation för medlemmar:

1. Förtroendemännen (kontaktuppgifterna får du från din förening)
2. Regionbyråerna (i ditt eget område)

Följ förhandlingarna:

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: