”Löntagarnas röst måste bli hörd”, kräver Fackförbundet Jyty i demonstrationen Måtta med allt

Fackförbundet Jyty är idag lördag med i STTK:s, dess medlemsförbunds och samarbetspartners demonstration, genom vilken man motsätter sig de försvagningar av arbetstagarnas rättigheter och socialskydd som föreslagits i regeringsprogrammet.

Jytys ordförande Jonna Voima anser att noteringarna i regeringsprogrammet är orättvisa.

– Man måste genuint lyssna på löntagarnas röst. Genom skenbart lyssnande och en ensidig dikteringspolitik skapar man inga hållbara strukturer, kommenterar Voima.

Voima tror inte att remissen om en exportdriven arbetsmarknadsmodell som arbets- och näringslivet satt i gång ger en lösning på situationen.

– För att arbetsmarknadsmodellen skulle kunna fungera måste parterna tillsammans förbinda sig vid den, vilket betyder att den bör uppstå genom förhandlingar. Man bör inte stifta en lag som begränsar förlikningsmannens verksamhetsmöjligheter.

– Knappast vill arbetsgivarna ha en modell, som kan förvärra arbetskraftsbristen och öka arbetskonflikter, tillägger Voima.

Förslaget om att notera exportmodellen i lag är för Fackförbundet Jyty en av de största orsakerna att vara med i demonstrationen Måtta med allt, men det finns också många andra vägande skäl.

– En ökning av tidsbundna anställningar, underlättning av uppsägning, en sjukledig dag utan lön, begränsning av strejkrätten, för att nämna några. Listan är lång och orimlig, säger Voima.

Demonstrationen Måtta med allt startar vid Tallbackenplanen i Helsingfors kl. 11.00 och rör sig mot Medborgartorget, där programmet börjar kl. 12.00. Jytys ordförande Jonna Voima har sitt eget anförande på Medborgartorget.

Tilläggsinformation hos Jyty:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: