Jytys förbundsfullmäktige: Statsandelsvevandet fördystrar kommunarbetstagarna – ”Sparbeslut görs i blindo”

Fackförbundet Jytys förbundsfullmäktige är orolig för att tilläggsnedskärningar av kommunernas statsandelar, vilka genomförs under de närmaste åren, förvittrar kommunstrukturerna.

Regeringen tog senaste fredag tillbaka de tidigare meddelade nedskärningarna av kommunernas statsandelar för år 2024 och tänker periodisera dem till åren 2025-2027.

– De senaste dagarnas statsandelsvevande har väckt stor oro på kommunfältet, som denna höst annars också utsatts för en samarbetsvåg. Det är en lättnad att höra att man inte ännu nästa år gör tilläggsnedskärningar av statsandelarna, men framtidens finansiering ser nu ännu dystrare ut, säger Jytys ordförande Jonna Voima.

I samband med välfärdsområdesreformen sänktes kommunernas beskattning och statsandelarna skars ned när sh-tjänsterna överfördes till välfärdsområdena. I många kommuner har nedskärningarna visat sig vara större än de överförda sh-utgifterna.

– Vår rädsla är att man nu i kommunerna i blindo gör sparbeslut när finansieringen för de kommande åren är oklar, konstaterar Voima.

Majoriteten av Fackförbundet Jytys medlemmar arbetar i kommuner och kommunägda företag och affärsverk. Jytys förbundsstyrelse är orolig för att inbesparingarna riktar sig mot stödtjänstuppgifterna, som redan har det knappt.

– Det traditionella sparmantrat om ”effektivering av administrationen” är inte dagens melodi. Att skära ned stödtjänsterna är ingen hållbar väg. När man reserverar tillräckliga resurser för exempelvis sekreterar-, ekonomi-, administrations- och ikt-uppgifterna kan övriga yrkesmänniskor fokusera på sitt eget arbete. Detta medför effektivitet och inbesparingar samt arbetshälsa för kommunsektorn, kommenterar Jytys kommunfullmäktiges ordförande Seija Hovi-Kuikko.

Dessutom har Jytys förbundsfullmäktige oro för att tilläggsnedskärningarna av statsandelarna skulle straffa speciellt de kommuntjänster, vilka redan färdigt är objekt för regeringens nedskärningsåtgärder.

– Ett gott exempel på detta är det fria bildningsarbetet. Om kommunfinansieringen gallras ytterligare kan man fråga sig vilka tjänster en kommun i framtiden kan erbjuda, säger Hovi-Kuikko.

Fackförbundet Jytys kommunfullmäktiges höstmöte hålls i Tammerfors 22–23.11.2023.

Tilläggsinformation:

Jytys ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jytys förbundsfullmäktiges ordförande Seija Hovi-Kuikko, tel. 0400 658 753, seija.hovi-kuikko@jytyhallinto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: