Jyty: Lönejämställdhet främjas genom kommunernas och välfärdsområdenas lönelösningar

Enligt Fackförbundet Jytys intressebevakningsdirektör och före detta jämställdhetsfullmäktige Jukka Maarianvaara är kollektivavtalen och deras lönelösningar en central faktor i främjandet av lika lön för lika arbete. Vid förfesten till STTK:s kvinnodag den 3 mars diskuterades lönejämställdheten.

Lönejämställdheten är just nu ett aktuellt ämne, för som bäst förhandlar man om kommunernas och välfärdsområdenas löneförhöjningar för åren 2023 och 2024 på basen av kontrollindustrinoteringen. Lönesättningen i kommuner och välfärdsområden har en stor betydelse för lönejämställdheten, för kvinnornas andel i dessa offentliga sektorer är ungefär 80 procent.

– De kvinnodominerade branscherna lider av en löneundervärdering, som Fackförbundet Jyty vill korrigera. I praktiken främjas lönejämställdheten så att löneförhöjningarna i de kvinnodominerade branscherna, såsom kommuner och välfärdsområden, är större än i andra branscher, säger Jytys intressebevakningsdirektör Jukka Maarianvaara.

Just nu är löneskillnaden mellan kvinnor och män på arbetsmarknaden ungefär 16 procent, det vill säga kvinnornas medelinkomst är ungefär 84 procent av männens medelinkomst. Skillnaden har under åren minskat irriterande långsamt.

Välfärdsområdenas löneharmonisering bör påskyndas

Välfärdsområdenas löneharmonisering har en effekt på främjandet av lönejämställdhet mellan könen. Anpassningen av lönerna baserar sig på bl a jämställdhetslagen, diskrimineringslagen och principen för jämställd behandling i arbetsavtalslagen.

– Välfärdsområdena bör påskynda lönernas harmonisering så att arbetet skulle vara gjort senast under två år, såsom rättspraxis förpliktigar. Staten bör säkra kostnaderna för löneharmoniseringen, kräver Maarianvaara.

Kvinnor upplever många slags diskriminering i arbetslivet

Så här inför kvinnodagen lyfter Maarianvaara fram också diskrimineringen som kvinnor upplever i arbetslivet.

– Utöver underskattningen och lönediskrimineringen av de kvinnodominerade branscherna upplever kvinnor bl a graviditets- och familjeledighetsdiskriminering och åldersdiskriminering. När man tar med exempelvis invandrarbakgrund eller handikapp är diskrimineringen ännu mer iögonfallande, räknar Maarainvaara upp.

Tilläggsinformation hos Jyty:

Intressebevakningsdirektör Jukka Maarianvaara, tel. 040 968 0538

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunbranschen, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsobranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: