Förlikning om harmonisering av Keusotes löner

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, Offentliga sektorns union JAU rf, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU rf och Social- och hälsovårdens förhandlingsorganisation Sote rf har nått en förlikning om harmoniseringen av löner i samkommunen för social- och hälsovård i Mellersta Nyland (Keusote) samt om en tidtabell för harmoniseringen. Keusotes styrelse godkände förlikningen tisdagen 29.8.2023.

Förlikningsavtalets kostnader för Keusote uppgår till cirka 11 miljoner euro under 2023. Samkommunen för social- och hälsovård i Mellersta Nyland harmoniserade lönerna med 8 miljoner euro redan innan förlikningsavtalet ingicks.

Keusote grundades år 2019, varvid samkommunen började ordna social- och hälsovårdstjänster i flera städer och kommuner. Samtidigt överfördes kommunens personal till samkommunen med sina tidigare löner av olika storlek. Samkommunens personal överfördes sedan år 2023 till Mellersta Nylands samkommun för social- och hälsovård.

I och med förlikningen höjs de uppgiftsrelaterade lönerna för Keusotes personal till den högsta möjliga lönenivån för de olika kravnivåerna. Dessutom betalas engångsersättningar till personalen. Keusote informerar sin personal närmare om innehållet i förlikningsavtalet.

Närmare upplysningar:

JAU rf/JHL rf: Marko Heikkinen, ansvarig avtalsexpert, tfn 040 713 0150
JAU rf/Jyty rf: Anniina Kannelsuo, arbetsmarknadsjurist, tfn 020 789 3712
FOSU rf: Jouni Vattulainen, förhandlingschef, tfn 040 590 9049
KT: Mimosa Lith, arbetsmarknadsjurist, tfn 040 358 6225,
Eeva Vesterbacka arbetsmarknadsjurist, tfn 040 701 5507
Sote rf/Tehy rf: Hanna Huotari, jurist, tfn 09 5422 7000,
Heidi Laurila, konsultativ intressebevakningsexpert, tfn 09 5422 7114
Sote rf/SuPer rf: Riitta Saarikoski, jurist, tfn 09 2727 9114

Asiasanat: