Rejäla löneförhöjningar för kommunsektorn och välfärdsområdena

Fackförbundet Jytys förbundsfullmäktige godkände kommunsektorns förhandlingsresultat tisdagen 7 juni. Också de övriga avtalsorganisationerna godkände förhandlingsresultatet, så de nya tjänste- och arbetskollektivavtalen för kommunsektorn har trätt i kraft. Avtalsperioden för kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal är 1.5.2022 – 30.4.2025.

Avtalsparterna är Offentliga sektorns union JAU, som bildas av Fackförbundet Jyty och JHL, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU samt Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT.

Lösningen som baserar sig på medlingsbudet som förlikningsnämnden gav 10.5.2022 innehåller alla kommunsektorns tjänste- och arbetskollektivavtal (bl a AKTA, TS och SH-avtalet) och till arbetsfreden hör i och med detta ungefär 300 000 löntagare.

– Fackförbundet Jytys mål var rejäla löneförhöjningar och ett löneprogram, som beaktade alla kommunsektorns yrkesmänniskor, speciellt låglönebranscherna. I avtalet uppfylldes dessa centrala mål, betonar Jytys ordförande Jonna Voima.

Den första löneförhöjningen betalas retroaktivt

Avtalsperiodens första löneförhöjningstidpunkt var redan 1.6.2022, så 46 euro, dock en minst 2 % stor allmänförhöjning utbetalas retroaktivt till alla arbetstagare i kommunsektorn. Lönen för låglönearbetstagare stiger mer än för andra.

– Det att den första allmänförhöjningen utbetalas omedelbart är en bra sak nu när priserna hela tiden stiger. Det är också viktigt att de lägsta lönerna förhöjs proportionellt mer än de höga, konstaterar Jytys ordförande.

Dessutom hör till löneförhöjningen en central justeringspott på 0,53 % från och med 1.10.2022.

Under åren 2023 och 2024 är allmänförhöjningen 1,5 % och justeringspotten som avtalas lokalt 0,4 %. Förhöjningarna är dock till sin kostnadseffekt minst lika stora som de s k exportbranschernas avtal.

Utvecklingsprogrammet höjer lönerna med 5,1 % utöver de normala avtalsförhöjningarna

Lösningen innehåller ett femårigt löneutvecklingsprogram för åren 2023-2027. Löneförhöjningarna från detta kommer utöver de normala avtalsförhöjningarna. Med utvecklingsprogrammet korrigeras lönemissförhållanden och säkras personalens tillgänglighet.

– I lösningen ingår ett löneutvecklingsprogram, vilket hjälper att ta fast eftersläpningen i kommunsektorns löner. Det är en viktig och positiv sak. Lönerna stiger under fem år med 5,1 % utöver de normala avtalsförhöjningarna. Också detta år överstiger löneförhöjningarna den allmänna linjen, berättar Jonna Voima.

Lösningen hittades genom att förhandla

– Avtalsförhandlingarna var väldigt svåra på grund av arbetskonflikten i kommunsektorn. Det att lösningen hittades genom att förhandla ger förtroende för kommunsektorn och välfärdsområdenas kommande förhandlings- och avtalssystem, säger Jonna Voima.

I kommunerna och de kommande välfärdsområdena finns i fortsättningen en huvudförhandlingsgrupp och ett huvudavtal, genom vilket man avtalar om bl a förhandlingsförfarandet.

För de nya välfärdsområdena förhandlar man om ett nytt avtal från och med 1.1.2023, HYVTES, genom vilket välfärdsområdenas allmänna bestämmelser tillämpas.

Skilt avtalades om att JAU:s och FOSU:s strejker, som genomfördes under vintern och våren, inte orsakar semester- eller semesterpenningsförluster för de arbetstagare som deltog i strejkerna.

Familjeledighetsreformen ökar längden på den ena förälderns ledighet med lön

Avtalets nya familjeledighetsbestämmelser följs om barnets beräknade födelsetid är 4.9.2022 eller senare. Graviditetsledighet med lön är de 40 första vardagarna. I fortsättningen har båda föräldrarna en lika lång föräldraledighet med lön, vilken är de 32 första vardagarna. Då förlängs alltså den ena förälderns ledighet med lön från det tidigare medan ledigheten med lön för föräldern som föder behålls lika lång som tidigare.

Förbättringar kommer också för bl a periodarbetets deltidsanställda arbetstagare, tillfällig vårdledighet och antalet kilometer för kilometerersättningen. Dessutom övergår familjedagvårdarna till månadslön från och med 1.10.2022.

– Jag är väldigt nöjd över att vi i en svår situation gemensamt kunde hitta en lösning förhandlingsvägen. Systemet fungerar när man vill att det fungerar och parterna har vilja och förmåga att förhandla, summerar Jytys ordförande Jonna Voima.

Tilläggsinformation för media:

Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi