Jytys ordförande Jonna Voima fick förbundsfullmäktiges stöd för en fortsättningsperiod

På bilden från vänster Ritva Perälä, Anne Luiro, Nea Kähkönen, Jonna Voima, Elina Kajanto och Ilkka Konola.

Vid vårmötet för Fackförbundet Jytys förbundsfullmäktige föreslog dragarna för alla diskussionsgrupper att förbundets nuvarande ordförande Jonna Voima skulle väljas till Jytys ordförande för en fortsättningsperiod.

Jytys ordförande för nästa fyraårsperiod väljs vid förbundsfullmäktiges konstituerande möte i november 2024. En begäran om kandidatnominering presenterades vid förbundsfullmäktiges vårmöte 23.5. Jonna Voima meddelade att hon samtycker till att fortsätta som ordförande.

Jonna Voima, som lett förbundet från år 2020, har en juris kandidatexamen från Helsingfors universitet och är vicehäradshövding. Före ordförandeskapet verkade Voima på Jytys intressebevakningsavdelning från år 2006 som arbetsmarknadsjurist och från år 2013 som ledande arbetsmarknadsjurist.

Fackföreningskarriären inledde Voima i Tehy som juristvikarie år 2004. Dessutom har hon arbetat vid två olika advokatbyråer och auskulterat vid Lovisa tingsrätt.

Tilläggsinformation:

Jytys ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Ordförande för Jytys förbundsfullmäktige Seija Hovi-Kuikko, tel. 0400 658 753, seija.hovi-kuikko@jytyhallinto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområdena, den privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemskapets största branscher är sekreterar-, förvaltnings-, specialist- och ict-arbetet, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdssektorn, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: