Fackförbundet Jyty gav strejkvarning för yrkeshögskolorna: ”En tredjedel av arbetstagarna lämnades kallt utanför kollektivavtalet”

Fackförbundet Jyty har gett strejkvarning för tre yrkeshögskolor. Strejken för Jytys medlemmar hålls i Haaga-Helia, Metropolia och Karelia-yrkeshögskolorna tisdagen 23.4.2024.

Genom strejken motsätter sig Jyty beslutet att lämna en tredjedel av personalen utanför kollektivavtalet, ett beslut fattat av Sivista, som representerar yrkeshögskolorna. Jyty kräver att deras medlemmar i arbetstagargrupper som utför administrations- och stödtjänstuppgifter ska ha representation vid yrkeshögskolornas kollektivavtalsförhandlingar samt vid den lokala intressebevakningen.

Hittills har man avtalat om yrkeshögskolornas arbetsvillkor och löner i den privata undervisningssektorns kollektivavtal, vars avtalsparter på arbetstagarsidan är Jyty, JHL och OAJ. Sivista meddelade dock ensidigt att de förhandlar om kollektivavtalet för yrkeshögskolor bara med OAJ och en annan avtalspartner YTN som representerar Akavas förbund. På så vis lämnades en betydande del av arbetstagarna helt utan representation.

– En tredjedel av arbetstagarna lämnades kallt utanför yrkeshögskolornas kollektivavtal, vilket på ett hänsynslöst sätt bryter mot den finländska modellen för avtalande. Detta är en farlig utvecklingsgång för avtalssystemet i hela vårt samhälle, säger Jytys ordförande Jonna Voima.

Giltigheten för det gamla avtalet upphörde 1.4, så strejkvarningen gavs lagenligt till riksförlikningsmannen och arbetsgivaren minst två veckor innan arbetsnedläggelsen börjar.

– Jyty anser att en strejk alltid är det sista alternativet om inga andra metoder längre hjälper. Tyvärr gav Sivista oss ingen annat alternativ trots våra många försök och förhandlingsbegäranden, säger Voima.

Sivista motiverade att lämna Jyty utanför förhandlingarna med att arbetsgivarsidan inte identifierar arbetet som utförs av personalen i administrations- och stöduppgifter

– Det är verkligen sorgligt att man just i yrkeshögskolorna, den finska bildningens kärna, bedriver dylik orättvis arbetsgivarpolitik, sammanfattar Jytys intressebevakningsdirektör Jukka Maarianvaara situationen.

Jyty strävar uppriktigt att förhandla med Sivista. Jyty har bedömt effekterna från strejken och övervägt helheten så att skadan den orsakar inte blir oskäligt stor.

Tilläggsinformation:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Intressebevakningsdirektör Jukka Maarianvaara, tel. 040 968 0538, jukka.maarianvaara@jytyliitto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområdena, den privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemskapets största branscher är sekreterar-, förvaltnings-, specialist- och ict-arbetet, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdssektorn, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: