En andra strejkvarning för den privata undervisningssektorn

OAJ, JHL och Jyty utvidgar strejkhotet. Den nya strejken gäller utöver de redan tidigare nämnda läroanstalterna också nya aktörer. Om strejken förverkligas ordnas den 13.5-16.5. Strejken utvidgas till läroanstalter för musikbranschen.

Undervisningssektorns fackorganisation OAJ, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Fackförbundet Jyty har hela våren hållit kollektivavtalsförhandlingar med Sivistysala rf (Sivista). Målet har varit att få ett nytt kollektivavtal för den privata undervisningssektorn. Parterna har tills vidare förhandlat utan framgång hos riksförlikningsmannen. Nästa förhandling mellan parterna är på valborgsmässoafton 30.4.

Idag söndagen 28.4 kl. 22 gav arbetstagarparterna en andra strejkvarning. Strejken omfattar totalt över 2 000 medlemmar, som omfattas av kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn, på sju orter. Om strejken förverkligas börjar den måndagen 13.5 kl. 00.01 och slutar torsdagen 16.5 kl. 23.59. Detta är den andra strejken, i vilken deltar medlemmar från nya läroanstalter utöver de som deltog i den förra.

Det är inte fråga om en politisk strejk mot de arbetslivsförsvagningar som regeringen driver, utan med strejken strävar man efter att sätta fart på förhandlingarna om medlemmarnas arbetsvillkor i den privata undervisningssektorn.

Enligt OAJ, JHL och Jyty är man i förhandlingarna långt ifrån varandra för lönelösningen och textfrågornas del. Löneutvecklingen bör också i fortsättningen vara konkurrenskraftig. Dessutom måste förtroendemännens verksamhetsförutsättningar förbättras från nuläget.

Organisationerna önskar att man inte behöver ta till nya strejker, utan att en tillfredsställande lösning uppnås genom att förhandla.

Så här skulle strejken inverka

Enligt meddelandet från OAJ, JHL och Jyty börjar strejken på måndagen 13.5.2024 kl. 00.01 och slutar torsdagen 16.5 kl. 23.59.

Strejken skulle gälla för arbetsskift som inleds under denna period vid följande skolor och läroanstalter:

 • Apollon yhteiskoulu, Apollon yhteiskoulun kannatusyhdistys ry
 • Engelska skolan, Englantilaisen koulun säätiö sr
 • Helsingfors tyska skola, Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen ry
 • Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu
 • Helsingin Uusi Yhteiskoulu Oy
 • Helsingin Yhteislyseo, Helsingin Maanviljelyslyseo Oy
 • Herttoniemen Yhteiskoulu ja reaalilukio Oy
 • Hyria Koulutus Oy
 • International School of Helsinki
 • Itä-Helsingin musiikkiopisto, Itä-Helsingin musiikkiopiston kannatusyhdistys ry
 • Kalevan lukio, Kalevan lukion kannatusyhdistys ry
 • Kouvolan Ammattiopisto Oy, Eduko
 • Kulosaaren Yhteiskoulu Oy
 • Lahden Konservatorio Oy
 • Lahden yhteiskoulu, Lahden yhteiskoulun säätiö sr
 • Lauttasaaren Yhteiskoulu, Lauttasaaren yhteiskoulun säätiö sr
 • Maunulan Yhteiskoulu ja Helsingin Matematiikkalukio, Viipurin reaalikoulu Oy
 • Munkkiniemen Yhteiskoulu, Munkkiniemen koulutussäätiö sr
 • Oulunkylän Yhteiskoulu, Oulunkylän yhteiskoulun säätiö sr
 • Pohjois-Haagan Yhteiskoulu Oy
 • Finlands diakoniinstitut – Sdo Oy
 • Svenska samskolan i Tammerfors
 • Tampereen konservatorio, Tampereen musiikkiopiston säätiö sr
 • Tampereen yhteiskoulun lukio, Tampereen yhteiskoulun säätiö sr
 • Töölön Yhteiskoulu Oy

Utanför strejken avgränsas:

Utanför arbetskonflikten avgränsas arbetsuppgifter, som om de avbryts kunde orsaka riks för medborgares liv, hälsa, säkerhet eller egendom.

Dessutom avgränsas utanför arbetskonflikten:

 • Nödvändiga arbetsuppgifter för ordnandet av slutexamensprov för IB- och DIA-examen
 • Skolornas rektorer
 • Finlands Diakoniinstitut – Sdo Oy, hela campus i Uleåborg
 • Undervisning i vuxengymnasium

Vad handlar strejken om?

 • Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn gick ut i slutet av mars. Den privata undervisningssektorns avtal tillämpas på förutom de allmänbildande privatskolorna också på flertalet yrkesmässiga läroanstalter, konstens grundläggande undervisning och läroanstalter för fritt bildningsarbete samt vid många medborgarinstitut och idrottsinstitut.
 • I och med utgången av kollektivavtalet finns inte längre någon plikt till arbetsfred. Genom strejken strävar man efter att sätta fart på uppkomsten av ett kollektivavtal. Det är alltså inte fråga om en politisk strejk.
 • Arbetsavtalsvillkoren för de arbetstagare som omfattas av avtalet bibehålls på grund av en s k eftereffekt av kollektivavtalet, tills man avtalat om ett nytt kollektivavtal.
 • Avtalet för den privata undervisningssektorn berör utöver lärarna läroanstalternas administrations- och stödtjänstpersonal som representeras av JHL och Jyty.
 • Om strejken förverkligas betalar OAJ, JHL och Jyty strejkbidrag till de medlemmar som omfattas av strejken. Organisationerna informerar i de egna kanalerna sina medlemmar noggrannare om arrangemang för strejken.

Tilläggsinformation från Jyty:

Arbetsmarknadsspecialist Veli Vähämäki, tel. 040 630 6340, veli.vahamaki@jytyliitto.fi

Asiasanat: