Jytys förbundsfullmäktige: Kommunekonomin bör stödas kraftigare – besluten har en stor inverkan på personalen

Jytys förbundsfullmäktige ställer höga förväntningar på landets regering när man besluter om kommunernas åtgärdspaket i den fjärde tilläggsbudgeten, som det är meningen att presentera för riksdagen i början av juni. I och med coronakrisen närmar sig kommunernas ekonomi avgrundens rand om regeringen inte vidtar de kraftigaste stödåtgärderna. Av den försvagade kommunekonomin lider i första hand personalen samt medborgarna som behöver kommuntjänsterna.

Coronakrisen inverkar på kommunekonomin speciellt genom en minskning av kommunal- och samfundsskatter samt en nedgång i betalningsinkomster. Kommunekonomin har redan sedan tidigare varit i historiskt dåligt skick till exempel på grund av nedskärningar av kommunernas statsandelar. Jytys förbundsfullmäktige kräver mer stödpengar till kommunerna så att man kan säkra livsviktiga tjänster, också köptjänster från bl a den tredje sektorn. Tilläggsfinansiering för extra kostnader på grund av coronan behövs också i samkommunerna, specialsjukvården och universitetssjukhusen.

Förbundsstyrelsen håller som självklart att kommunernas tjänster inte fungerar om kommunerna tvingas permittera och säga upp sin personal. Förbundsfullmäktige påpekar att varje personalgrupps arbete behövs och att allt arbete är värdefullt ur helhetssynvinkel. Exempelvis kan man inte erbjuda kommuninvånarna social- och hälsovårds- eller bildnings- och undervisningstjänster utan administrations- och stödtjänsternas viktiga arbetsinsats. En betydande del av administrations- och stödtjänsternas personal arbetar för kommunägda företag, som också bör stödas.

Kommunekonomins nedgående spiral kan också vändas med nya skattebeslut. Samtidigt måste nya uppgifter som ger kommunerna alla sorters utgifter granskas igen, för en del av kommunerna har stora problem att klara av ens sina viktigaste grunduppgifter. Kommunernas uppgifter bör alltså granskas, för det är klart att allt inte kan skötas som nu när befolkningen åldras och de som arbetar minskar i antal. Det är alarmerande att kommunekonomin har problem till och med i stora tillväxtområden, vars befolkningsutveckling är positiv.

Precis som företagens stödpaket behöver också den tredje sektorns företagsbaserade organisationer samt församlingarna ekonomiskt stöd. Exempelvis social- och hälsovårdsorganisationerna stöds av Veikkaus vinstmedel, vars belopp hotar sjunka kraftigt. Skatteintäkterna går ner också i kyrkosektorn, som behöver statens stöd för att sköta bl a sina lagstadgade uppgifter.

Tilläggsinformation:

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

Jytys intressebevakningsdirektör Marja Lounasmaa, tel. 040 594 5872, marja.lounasmaa@jytyliitto.fi

* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är 84 % kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK.