Jyty: Lösningar för att hindra permitteringar och uppsägningar bör hittas i budgetmanglingen

Enligt Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jytys ordförande Maija Pihlajamäki lever man på många arbetsplatser – utöver företagen också i bl a kommunerna – som på heta kol. Osäkerheten växer. Kommunerna exempelvis är i nuläget som en följd av coronans andra våg i en situation där de inte klarar sig utan statens extra stödåtgärder. Tyvärr gav inte heller finansministeriets budgetförslag som publicerades förra veckan enligt Pihlajamäki några antydningar till att man skulle vara redo att lätta kommunernas problem med nya åtgärder. 

"Kommunekonomin mådde extremt dåligt redan före coronakrisen. Alla hotbilder man redan nu ser visar att tilläggsräkningen från coronan kommer att pröva vårt samhälle i många år samtidigt som de utmaningar den offentliga sektorn redan länge haft inte försvunnit någonstans, utan bara förvärrats."

Pihlajamäki påminner om att man på basen av utredningen, som Kommunförbundet utförde genom en enkät till kommunernas ekonomichefer, bedömer att coronan straffar kommunekonomin med ungefär 1,7 miljarder euro nästa år. Dessutom belastar andra växande kostnader samt minskningen av skatteintäkterna och statsandelarna kommunernas ekonomi.

Pihlajamäki kräver att regeringen, som samlas till budgetmangling som stöd för kommuner som kämpar med coronans andra våg, som ett sätt skulle fatta beslut om att fortsätta höjningen av samfundsskattens utdelningsandel också nästa år.

"När dessutom kommunernas stödpaket för pågående år bara täckte en liten del av de kostnader coronan orsakade kommunerna, ställs exceptionellt stora förväntningar på besluten som regeringen fattar i budgetmanglingen i mitten av september. I annat fall är det ett överhängande hot att permitteringarna och övriga sparåtgärder som upplevdes på våren får en fortsättning och kanske till och med ökar."

Pihlajamäki påpekar att ett väldigt dåligt exempel på hur kommuner försöker spara kom från Björneborg på onsdagen, där stadsdirektören föreslår att man utöver de tidigare besluten om personalnedskärningar nu skulle skära bort 200 arbetstagare.

"Förslaget om samarbetsförhandlingar kom som en total överraskning för personalrepresentanterna på onsdagen. Vi anser att Björneborgs sparförslag är helt omöjligt att godkänna. Hur man reagerar på samarbetsförhandlingarna ser vi efter måndagen", betonar Pihlajamäki.

Nästa måndag behandlar Björneborgs stadsstyrelse stadsdirektörens förslag.

Jytys ordförande påpekar att en atmosfär av rädsla på grund av sparåtgärder riktade mot personalen har växt under coronakrisen inte bara i kommunerna utan också på den tredje sektorns arbetsplatser, bl a i föreningar, men också i församlingarna. Detta trots att de som arbetar i nämnda sektorer – jag skulle kalla dem vardagens hjältar – har visat sin betydelse i förebyggandet av de samhälleliga, hälsomässiga och sociala problem coronan orsakat.

"För att det fina arbetet vardagens hjältar utför ska kunna fortsätta behövs tilläggsresurser och inte nedskärningar av resurserna."

KT:s ledande arbetsmarknadsforskare Anne Hotti, som förra veckan intervjuades av Jyty-tidningen, påpekar att många kommuner håller på med ett långsiktigt program för att balansera ekonomin. Enligt henne ökar permitteringarna och i och med coronan kan situationen förändras till det sämre väldigt snabbt. Enligt KT Kommunarbetsgivarnas utredning från juni permitterar hälften av kommunerna och samkommunerna sin personal under detta år.

Enligt Pihlajamäki bör man också komma ihåg att kommunernas betydelse för skötseln av sysselsättningen i fortsättningen kommer att växa som en följd av uppgifterna för skötseln av sysselsättningen i anslutning till kommunexperimenten.

"När finansministeriet i sitt budgetförslag meddelar att de fortfarande håller fast vid en förlängning av läroplikten i planerna bör man noggrant räkna tilläggskostnaderna för det och ersätta arrangörssidan till fullt belopp", betonar Pihlajamäki.

Finansministeriets tjänstemän har föreslagit en kavalkad av åtgärder för att uppnå regeringens mål på att sysselsätta 60 000 personer. Under det pågående året borde man enligt regeringsprogrammet få ihop 30 000. "Man kan bra fråga sig hur man tänker sig uppnå sysselsättningsmålet när man samtidigt i kommunerna skär ned visstidsanställningar och uppsägningarna således ökar."

* Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är ungefär 84 procent kvinnor. Jyty är kommunbranschens äldsta fackförbund och medlemsförbund i STTK.

Tilläggsinformation: Jytys ordf. Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi