I mars fanns det 331 500 arbetslösa arbetssökande

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det i slutet av mars sammanlagt 331 500 arbetslösa arbetssökande. Det är 22 500 fler än ett år tidigare. Från föregående månad ökade antalet arbetslösa arbetssökande med 4 400. Av de arbetslösa arbetssökandena var 162 200 kunder i kommunförsöken. I antalet arbetslösa arbetssökande ingår också heltidspermitterade. Uppgifterna framgår av arbets- och näringsministeriets sysselsättningsöversikt.

I slutet av mars fanns det i hela landet 79 500 permitterade, vilket är 5 500 fler än vid motsvarande tidpunkt föregående år. Antalet permitterade på heltid var sammanlagt 62 700, vilket är 2 600 färre än i mars i fjol. Från februari ökade antalet permitterade på heltid med 7 100.

Antalet långtidsarbetslösa, det vill säga personer som varit arbetslösa arbetssökande utan avbrott i minst ett år, uppgick till 104 000. Detta är 39 100 fler än ett år tidigare. Antalet arbetslösa arbetssökande som fyllt 50 år uppgick till 120 000, det vill säga 12 700 fler än vid samma tidpunkt i fjol.

Antalet unga arbetslösa arbetssökande som var under 25 år uppgick till 500 färre än i mars i fjol, dvs. sammanlagt 40 600. I januari–mars avslutades 54,9 procent av arbetslöshetsperioderna för unga personer innan arbetslösheten varat i tre månader, vilket är 10,3 procentenheter mindre än ett år tidigare.

Antalet nya lediga jobb ökade

I mars anmäldes 77 700 nya lediga jobb, dvs. 14 200 fler än i mars i fjol. Allt som allt fanns det i mars 162 500 lediga jobb, vilket är 12 600 fler än för ett år sedan.

I slutet av mars deltog 117 100 personer i service som räknas in i aktiveringsgraden, vilket är 2 100 färre än ett år tidigare. Sådan service är till exempel lönesubvention, arbetskraftsutbildning, arbetsprövning och frivilliga studier.

Statistikcentralen: Arbetslöshetsgraden 8,1 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning fanns det i mars 22 000 flera sysselsatta än ett år tidigare. Sysselsättningsgraden var 70,7 procent, dvs. 0,5 procentenheter högre än i mars i fjol. Enligt arbetskraftsundersökningen uppgick antalet arbetslösa till 219 000, vilket är 24 000 flera än för ett år sedan. Arbetslöshetsgraden var 8,1 procent, dvs. 0,8 procentenheter högre än ett år tidigare.

Pressmeddelande om ändringar i Statistikcentralens arbetskraftsundersökning från ingången av 2021: https://www.stat.fi/til/tyti/tyti_2020-12-22_uut_001_sv.html

Centrala skillnader mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen:

Uppgifterna baserar sig på arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik och Statistikcentralens arbetskraftsundersökning. Källan för arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är arbets- och näringsbyråernas kundregister, medan Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsundersökning.

I arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik är definitionen på arbetslöshet att personen inte har något anställningsförhållande och inte är sysselsatt i företagsverksamhet. I arbetsförmedlingsstatistiken räknas dessutom de heltidspermitterade in i de arbetslösa, medan de heltidsstuderande inte räknas in. I Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är definitionen av arbetslöshet striktare: det förutsätts att arbetslösa aktivt sökt arbete under de föregående 4 veckorna och är beredda att ta emot arbete under de följande 2 veckorna. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är internationellt jämförbar och producerar därför de officiella arbetslöshetssiffrorna.

Mer information om skillnaderna mellan statistikerna: https://tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2019-09-13_men_001_sv.html

Ytterligare information:
ANM:s sysselsättningsöversikt
Arbetsförmedlingsstatistikens centrala definitioner
Uppgifter om arbetsförmedlingsstatistiken finns på statistikdatabasen StatFin
Statistikcentralens och ANM:s gemensamma offentliggöranden