Finlands viktigaste investering är det offentliga arbetet

KT och huvudavtalsorganisationerna inom kommun- och välfärdssektorn inleder vid arbetsmarknadsseminariet i Lahtis 16.5.2023 den gemensamma kampanjen Tärkein sijoitus om det offentliga arbetets betydelse.

Finlands viktigaste investering är det offentliga arbetet, för de tjänster som produceras bär landet i alla lägen.

– Det här är inget som sker automatiskt, utan man måste arbeta för det, säger KT och huvudavtalsorganisationerna inom kommun- och välfärdssektorn FOSU, SuPer, Tehy, JHL och Jyty i den gemensamma kampanjen som inleds nästa vecka.

Staten ansvarar för att basfinansieringen och verksamhetsförutsättningarna är på en sådan nivå att kommunerna och välfärdsområdena framgångsrikt kan sköta sina lagstadgade uppgifter och skyldigheter. En fungerande vardag för invånarna, säkerheten i samhället och utvecklingen av effektiv service och effektiva servicestrukturer förutsätter en förutsebar och konsekvent finansiering. Organisationerna har som mål att genom kampanjen förbättra det offentliga arbetets status.

Den offentliga sektorn lägger grunden för hela samhället

Den offentliga sektorn mäts oftast enbart i kostnader utan att beakta allt som faktiskt produceras. Man glömmer ofta att det är den offentliga sektorn som möjliggör verksamheten i samhället, den ser till invånarnas säkerhet och hälsa och tryggar en smidig vardag. Basservicen står för utbildning, kompetens och infrastruktur som också kommer företagen till del.

En av den offentliga sektorns uppgifter är att ta hand om de svagaste, därför är det viktigt att trygga jämlika tjänster i hela landet. Tjänsternas effektfullhet kan förbättras genom att ge kommunerna och välfärdsområdena möjlighet att sköta sina uppgifter ändamålsenligt. Kommunerna och välfärdsområdena bör därför tas med i statligt finansierad forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet.

Den offentliga sektorn behöver välmående anställda

Finland är än så länge världens lyckligaste land. Det här beror till stor del på det arbete som utförs i kommunerna och välfärdsområdena. Om vi inte lägger märke till allt som den offentliga sektorn åstadkommer ser vi endast kostnaderna.

Yrkesfolk och välfungerande arbetsplatser i den offentliga sektorn blir allt viktigare. I takt med de demografiska förändringarna behövs det ny kompetens, större delaktighet, äkta omsorg och förebyggande av utslagning. Arbetslivet behöver utvecklas och bli mer attraktivt i gott samarbete mellan arbetstagarna och arbetsgivarna. För att trygga de offentliga tjänsterna måste problemet med den kroniska bristen på yrkeskunnig arbetskraft lösas.

Arbetet i den offentliga sektorn behöver kompetent och välmående arbetskraft också i framtiden. Bristen på arbetskraft i kommunerna och välfärdsområdena måste åtgärdas med bättre arbetshälsa, ökade utbildningsvolymer, arbetskraftsinvandring, ny teknologi och nya arbetsrutiner. Dessutom bör löneskillnaderna mellan kvinno- och mansdominerade branscher minska enligt likalönsprogrammet.

Kampanjsidan Tärkein sijoitus öppnas 16.5.2023 på adressen www.tarkeissatoissa.fi/tarkeinsijoitus och på sociala medier #tärkeinsijoitus.

Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT, huvudavtalsorganisationerna och Lahtis stad ordnar ett arbetsmarknadsseminarium i Sibeliushuset i Lahtis 16–17.5.2023.

Markku Jalonen, Kommun- och välfärdsområdesarbetsgivarna KT
Katarina Murto, Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU
Päivi Niemi-Laine, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL
Silja Paavola, Finlands närvårdar- och primärskötarförbund Super
Millariikka Rytkönen, Fackförbundet för social- och hälsovårdsbranschen och pedagogiska området Tehy
Jonna Voima, Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty

Asiasanat: