Fackförbundet Jytys medlemmar i tredagars strejk i Arkea onsdagen 27 november – Skiftesbytes- och övertidsförbud för Åbo stads arbetstagare tills vidare

Jytys strejk i Arkea Oy, som ägs av Åbo stad, inleds onsdagen 27 november klockan 00.00 och slutar fredagen 29 november klockan 24.00. Strejken berör alla Jyty-medlemmar som arbetar för Arkea Oy. Jyty-medlemmar som arbetar för Åbo stad har skiftesbytes- och övertidsförbud som inleds onsdagen 27 november klockan 00.00 och förbudet är i kraft tills vidare. Arkeas strejk begränsas så att den inte riskerar någons liv, säkerhet eller egendom.

Med den nya strejken i Arkea och skiftesbytes- och övertidsförbudet i Åbo vill Jyty sända ett starkt budskap till beslutsfattarna i Åbo stad.

– Vi tillåter inte avtalsshoppande och ovärdig behandling av arbetstagarna i Arkea Oy, och inte heller i andra bolag ägda av staden, betonar Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

– Med dylikt avtalsshoppande strävar Åbo stad som ägare av Arkea till att inte behöva förhandla med arbetstagarna om arbetsvillkoren, precis som om det bara var ett informationsärende, förundrar sig Jytys ordförande.

– Det är ju fråga om exakt samma situation som Postens avtalsshoppande med den skillnaden att dumpningen av arbetsvillkoren i Arkea berör en ännu större grupp, över tusen arbetstagare.

I fallet Arkea har förbunden också på samma sätt gått med i stödstrejker, såsom man gjorde med Posten, jämför Pihlajamäki.

Avtalsshoppandet skulle sänka helhetsinkomsten för redan lågt avlönade arbetstagare med ungefär 15-30 procent. Lönen för exempelvis en städare i Arkea ligger på 1774 euro, en lokalvårdare på 1853 euro och en vaktmästare på 1996 euro. En kokares grundlön är 1937 euro och en kocks 1946 euro.

Tilläggsinformation för media:

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki, tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

Tilläggsinformation för Jytys medlemmar i Arkea och Åbo stad

Kimmo Hollmén, Regionombudsman, Jytys filial i Åbo tel. 040 556 1809, kimmo.hollmen@jytyliitto.fi

Päivi Oikarinen, Jytys huvudförtroendeman i Åbo stad tel. 040 648 2974, paivi.oikarinen@turku.fi

Maiju Sinisalo, Jytys huvudförtroendeman vid Arkea tel. 050 5233813, maiju.sinisalo@arkea.fi

* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är 84 % kvinnor. Jyty är medlemsförbund i STTK.