Fackförbundet Jytys bussförare i huvudstadsregionen deltar i PAU:s stödstrejk 25 november

Fackförbundet Jyty stöder Postens stridsåtgärder med en stödstrejk i huvudstadsregionens busstrafik 25 november.

Jytys stödstrejk berör bussförare som hör till Helsingin Bussiliikenne Oy:s kollektivavtal. De Jyty-medlemmar som hör till stödstrejken arbetar vid Helsingin Bussiliikenne Oy, som hör till Koiviston Auto-koncernen.

Stödstrejken berör också serviceverkstädernas arbetstagare, som arbetar i tillämpningsbranschen för lönetillägget för serviceverkstädernas arbetstagare i huvudstadsregionens kommunala avtalstrafik.

Stödstrejken börjar 25 november klockan 03.00 och slutar tisdagen 26 november klockan 03.00, om PAU rf:s arbetsnedläggelser fortsätter.

Med stödstrejken skyndar Jyty på förhandlingarna mellan arbetstagarförbundet PAU och arbetsgivarförbundet PALTA. Framför allt staten som Postens majoritetsägare måste bära sitt ansvar för kollektivavtalsshoppandet.

Jyty motsätter sig kollektivavtalsshoppande, som fortsättningsvis är i ökande, och vars enda avsikt är att försvaga arbetsvillkor och anställning.

– Det ser ut som om arbetsgivarna med sitt avtalsshoppande strävar till att inte behöva förhandla om arbetsvillkoren med arbetstagarna precis som om det bara skulle vara fråga om ett informationsärende, påpekar Jytys ordförande Maija Pihlajamäki.

Jyty har självupplevda erfarenheter av avtalsshoppande bl a i Arkea Oy, som till 98 procent ägs av Åbo stad, och som ensidigt och utan att höra arbetstagarna meddelade att de byter kollektivavtalet till ett billigare avtal.

Fackförbundet Jyty efterlyser en samhällelig diskussion om huruvida den finska staten verkligen måste delta i arbetskraftens lönebetalning i privata företag i låglönebranscher.

– Avsikten är att lite bredare visa att man gör arbetet billigare, vilket leder till att man i praktiken inte längre klarar sig på lönen, betonar Jytys ordförande.

– En dumpning av lönerna leder till att behovet av stödeuron som söks från samhället hela tiden ökar.

Tilläggsinformation till media:

Jytys ordförande Maija Pihlajamäki,
tel. 0400 537 756, maija.pihlajamaki@jytyliitto.fi

Tilläggsinformation till Jyty-medlemmarna:

Hannu Tuura, Jytys ombudsman och kontaktperson vid Helsingin Bussiliikenne Oy
tel. 045 895 9300, hannu.tuura@hotmail.com

Jarmo Raappana, regionombudsman
Södra Finlands område / Helsingfors filial
tel. 0500 584 496, jarmo.raappana@jytyliitto.fi

* Offentliga och privata sektorns funktionärsförbund Jyty representerar ungefär 50 000 tjänste- och befattningsinnehavare i kommuners, samkommuners, församlingars och privat tjänst. Av medlemmarna är 84 % kvinnor. Jyty är medlemsförbund i STTK.