Välfärdsområdesvalet förrättas den 23 januari 2022

Det första
välfärdsområdesvalet förrättas söndagen den 23 januari 2022. Valkretsen
är av ett välfärdsområde och vid valet utses ledamöter och ersättare
till välfärdsområdesfullmäktige för välfärdsområdena. I Helsingfors
ordnas det inget välfärdsområdesval.

Förhandsröstning ordnas i Finland 12–18 januari 2022 och utomlands 12–15 januari 2022.

Vad röstar man om i välfärdsområdesvalet?

Välfärdsområdena
inrättas i huvudsak utifrån den nuvarande landskapsindelningen, men i
landskapet Nyland finns det fyra välfärdsområden. Välfärdsområdena har
självstyre och den högsta beslutanderätten utövas av
välfärdsområdesfullmäktige. Välfärdsområdesfullmäktige beslutar om hur
social- och hälsovårdstjänster samt räddningsväsendets tjänster inom
välfärdsområdet ordnas från och med 2023. Ledamöterna och ersättarna i
välfärdsområdesfullmäktige väljs genom välfärdsområdesval som ordnas i
januari. Väljarna röstar på kandidater inom sitt eget välfärdsområde och
resultatet räknas enligt välfärdsområde.

Det första välfärdsområdesvalet förrättas som ett separat val, men från och med 2025 förrättas det samtidigt med kommunalvalet.

Helsingforsarna
röstar inte i välfärdsområdesvalet 2022, eftersom Helsingfors stad inte
är ett välfärdsområde och inte heller hör till något välfärdsområde. I
Helsingfors ordnas dock förhandsröstning och anstaltsröstning för
personer som är röstberättigade i andra välfärdsområden.

Utvecklingen av epidemiläget beaktas i valarrangemangen

Justitieministeriet
och Institutet för hälsa och välfärd (THL) förbereder de åtgärder som
behövs på grund av coronaepidemin och anpassar valarrangemangen enligt
epidemiläget.

Kommunalvalet i juni 2021 förrättades på ett
hälsosäkert sätt i enlighet med anvisningar från justitieministeriet och
Institutet för hälsa och välfärd. På röstningsställena tillämpades ett
flertal olika arrangemang för att göra det tryggt att rösta trots
epidemiläget.

Välfärdsområdesvalet i januari 2022 ordnas med de arrangemang som epidemiläget kräver.