Sote rf:s tillkännagivande om övertids- och skiftesbytesförbud i AVAINTES-avtalsbranschen berör inte Jytys medlemmar

SOTE rf (Tehy, Super, ERTO) har i dag onsdagen 10.6.2020 meddelat om ett övertids- och skiftesbytesförbud för sina medlemmar i AVAINTES-avtalsbranschen för arbetsplatser i social- och hälsovårdsbranschen samt inom småbarnspedagogiken.

Övertids- och skiftesbytesförbudet gäller inte för Jytys medlemmar.

AVAINTES:s avtalsparter, vilka utöver Jyty är JHL, FOSU, OAJ, KTN samt arbetsgivarnas representant AVAINTA, uppnådde avtalslösning i AVAINTES:s tillämpningsbransch 29.5.2020.

AVAINTES är i kraft 1.4.2020 – 28.2.2022. Avtalsperiodens första lönegranskningstidpunkt är 1.8.2020, och då betalas en allmänförhöjning på 26 euro (dock minst 1,22 %).  Kiky-timmarna tas bort 17.8.2020.

Det i kraft varande AVAINTES följs i AVAINTA rf:s medlemssamfund, alltså också på social- och hälsovårdssidan samt i småbarnspedagogiken.

SOTE rf har inte tills vidare godkänt förhandlingsresultatet med AVAINTES med samma innehåll som i TSNTES, vilket tillämpas bara på SOTE rf:s egna medlemmar i socialbranschen och i tre skilt nämnda sjuk- / rehabiliteringshem. Således har SOTE rf inte förhandlingsrättigheter i hälsovårdsbranschen eller småbarnspedagogiken.

Tilläggsinformation för media: ledande arbetsmarknadsjurist Jonna Voima, tel. 050 591 2341

Tilläggsinformation för medlemmarna ger Jytys egna förtroendemän i AVAINTES-avtalsbranschen, de regionala byråerna och förbundets intressebevakningsavdelning per e-post eller på servicenumren.