Regeringen föreslår omfattande ekonomiska åtgärder för att minimera de negativa effekterna av coronavirusepidemin

Regeringen har enats om
en bred uppsättning åtgärder för att trygga arbetstillfällen och
människors försörjning samt underlätta företagens ekonomiska situation.
Enligt regeringens bedömning uppgår storleken på åtgärderna till cirka
15 miljarder euro.

I den första tilläggsbudgeten tryggas
myndigheternas resurser och utökas anslagen för understöd till företag.
Anslagen i tilläggsbudgeten uppgår till cirka 400 miljoner euro.
Regeringen kommer att lägga fram fler tilläggsbudgetar under de närmaste
veckorna.

Regeringen genomför största delen av
arbetsmarknadsorganisationernas förslag från i går på det sätt som
organisationerna föreslagit. Åtgärderna enligt organisationernas förslag
tryggar försörjningen särskilt för dem som blir permitterade eller
förlorar sitt arbete. Dessutom gör åtgärderna det lättare för företagen
att anpassa sig till den svåra situationen.

Utöver detta tryggar
regeringen försörjningen för företagare och frilansare oberoende av
företagsform genom utkomstskyddet för arbetslösa.

Företagens
finansiering tryggas genom flera åtgärder i miljardklass. Dessutom
införs nya direkta stöd. Syftet med dessa är att trygga företagens
likviditet tills krisen är över och att förhindra konkurser. Åtgärder
vidtas inom samtliga sektorer.

Läs mer: